เปิด “3 ส.ว.” รับร่างรัฐธรรมนูญ หนุน “ปิยบุตร-ไอติม-ม็อบสามนิ้ว” ก่อนหน้านี้เคยหนุน รัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์

1121

สุดท้ายก็หน้าเดิม! เปิดลึก “3 ส.ว.” รับร่างรัฐธรรมนูญ หนุน “ปิยบุตร-ไอติม-ม็อบสามนิ้ว” ก่อนหน้านี้เคยหนุน รัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์!

จบไปแล้วสำหรับการลงมติ “ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ….” ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

หลังจากเมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 ประชุมร่วมรัฐสภา วาระพิจารณา ซึ่งในช่วงช่วงหัวค่ำจนถึงกลางดึก สมาชิกรัฐสภาแต่ละฝั่งที่ประกาศเจตจำนงต่อการลงมติ ต่างอภิปรายยกเหตุผลสนับสนุนเจตจำนงของฝ่ายตัวเอง

ต่อมาในวันที่ 17 พ.ย.64 หลังจากที่ได้มีการลงมติ ผลสรุปออกมาว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ดังกล่าว ไม่ผ่านรับหลักการ โดยมีผลคะแนนออกมาดังต่อไปนี้

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ส.ส.รับหลักการ 203 คะแนน ส.ว.รับหลักการ 3 คะแนน ส.ส.ไม่รับหลักการ 249 ส.ว.ไม่รับหลักการ 224 คะแนน งดออกเสียง ส.ส. 3 เสียง ส.ว. 3 เสียง จากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 723 คน

รวมคะแนน รับ 206 ไม่รับ 473 งดออกเสียง 6 เสียง

สำหรับ ส.ว. 3 คน ที่ลงมติรับหลักการร่าง รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่เสนอโดย Re-Solution-คณะก้าวหน้า และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,274 คน คือ

1. นายพิศาล มาณวพัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต เบลเยียม อินเดีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา (กรุงวอชิงตัน) ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17-18 พ.ย.2563 ทางด้านของ นายพิศาล ก็ได้เป็น 1 ใน 3 ส.ว. ที่โหวตรับร่าง รัฐธรรมนูญ ฉบับไอลอว์ ด้วยเช่นกัน

2 . นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อดีตนักการเมือง และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536 กวีรางวัลซีไรต์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งเป็นอีก 1 ใน 3 ส.ว. ที่โหวตรับร่าง รัฐธรรมนูญ ฉบับไอลอว์ เมื่อวันที่ 17-18 พ.ย.2563 ด้วยเช่นกัน

3. นายมณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นวุฒิสมาชิกคนแรกของไทยที่เป็นคนพิการมาตั้งแต่กำเนิด