อดีตตลก.ศาลปกครองฯ เผยอาจารย์อยู่เบื้องหลังสามนิ้ว เตรียมถูกออกหมายจับ

1413

จากที่วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2564 ไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้แชร์ข้อความมาจากเฟซบุ๊กหนึ่ง พร้อมเขียนแสดงความคิดเห็นไว้เกี่ยวกับการดำเนินการต่อกลุ่มคนหลังศาลวินิจฉัยนั้น

ทั้งนี้นายไพศาล ได้โพสต์ข้อความภายหลังจากแชร์ข้อความมาจาก เฟซบุ๊กWuth Meechouay ว่า

“ท่านอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลปกครองภาค5 และอดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด แม้ว่าท่านจะเกษียณมาแล้ว แต่ความเห็นทางกฎหมายเรื่องนี้ คมกริบ

และยังแสดงความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ดีกว่านักการเมือง ที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ถึงวันนี้ก็ยังไม่ทำอะไรเลย!!! นั่นเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มีความผิดทางอาญาสถานหนักเหมือนกันนะครับ

สำหรับผู้ใช้เฟซบุ๊ก Wuth Meechouay ทางทีมข่าวเดอะทรูธ เข้าไปตรวจสอบก็พบว่า มีตัวตนอยู่จริง และได้โพสต์ข้อความเกี่ววกับคดีความของกลุ่มผู้กระทำผิดจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว้หลายข้อความด้วยกัน ตามวัน เวลา ดังนี้

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

13 พฤศจิกายน เวลา 18:59 น.

ไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตา

“วันนี้ยังซู่ซ่าด่าทอศาล

อีกไม่นานได้รับหมายจะหงายหลัง

บอกอะไรสอนอย่างไรไม่ยอมฟัง

จะต้องหลั่งน้ำตาเมื่อเห็นโลง”

#ข้อหาดูหมิ่นศาล เป็นอย่างน้อย

13 พฤศจิกายน เวลา 13:21 น.

พวกสามกีบ เป็นพวกนอกกฎหมาย

ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ดังนั้นต่อไปนี้ใครให้การสนับสนุน

ช่วยเหลือในทุกเรื่อง จะผิดด้วย ไม่เชื่อลองดู

ล่าสุดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เฟซบุ๊ก Wuth Meechouay  ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก อีกสองครั้งติดๆกันว่า

“ขอเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเพื่อให้ศาลออกหมายจับ อาจม ตัวบงการ ส.ส.ตัวแสบ และเครือข่ายตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ”

“คณะบุคคลที่เปิดบัญชีรับบริจาคเงินช่วยเหลือพวกสามกีบ และเครือข่ายจะมีความผิดฐานสนับสนุน

ผู้ต้องหา หรือ จำเลยในคดี ม.112 หรือไม่”

อย่างไรก็ตามทีมข่าวเดอะทรูธ ได้ตรวจสอบก็พบว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Wuth Meechouay  ก็คือ นายวุฒิ มีช่วย อดีตอธิบดีศาลปกครองกลาง และอดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นอกจากนี้ยังพบว่า ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2561 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒๗-๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จํานวน ๑๔ ราย

และได้นํารายชื่อดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นํารายชื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ และในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จํานวน ๑๔ ราย โดยผู้ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ จํานวน ๑ ราย คงเหลือ ๑๓ ราย และนายวุฒิ มีช่วย ก็เป็น 1 ใน 13 ราย ที่มีรายชื่อ แต่ล่าสุดนั้นได้เกษียณอายุราชการแล้ว