เปิดลึก!หนึ่งปีคนไทยรู้ทัน ต่างชาติเบื้องหลังสามนิ้วไทย หนุนเปลี่ยนการปกครอง?

1495

จากที่เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ได้เผยผลสำรวจเรื่อง ม.112 : เบื้องหลังและความจำเป็น ซึ่งหากย้อนหลังไปในรอบหนึ่งปีก็จะพบถึงเบื้องหลังที่สำคัญต่อขบวนการล้มล้างสถาบันไทย???

สำหรับล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พ.ย. ระบุว่าประชาชนชาวไทย 97.2%  เชื่อว่ามีความพยายามจากขบวนการต่างชาติมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซง เชื่อมโยงกับกลุ่มต่อต้านสถาบัน ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ชาติไทย และ 96.2% เชื่อว่ามีกลุ่มต่อต้านสถาบันและแกนนำรับเงินและผลประโยชน์อื่น เป็นเครื่องมือของประเทศมหาอำนาจในการโค่นล้มสถาบัน

ดร.นพดล กล่าวด้วยว่า ผลโพลชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้เท่าทันการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มที่สมประโยชน์กับต่างชาติ ต้องการการเปลี่ยนแปลงการปกครองและตักตวงผลประโยชน์ของชาติไป

“ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นความพยายามของขบวนการต่างชาติมหาอำนาจ ที่แทรกแซงเพาะเชื้อก่อเหตุวุ่นวายนอกประเทศอย่างที่ทำไปในฮ่องกงและอาหรับ เข้ามาเอื้อผลประโยชน์ให้แกนนำขบวนการล้มล้างสถาบันในไทย ที่ทุกฝ่ายย่อมรู้เท่าทันและควรช่วยกันป้องกันไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแสวงหาอามิสสินจ้างและผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งทางการเมืองและการเคลื่อนไหวขององค์กรต่างชาติปั่นหัวคนไทยให้ขัดแย้งกันเอง ตักตวงผลประโยชน์ออกนอกประเทศ นำสู่ความอ่อนแอของชาติไทย”

7 มีนาคม 2564  สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง ยู เอ็น ฟัง  กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยร้อยละ 92.3 ระบุมีต่างชาติอยู่เบื้องหลังหนุนม็อบ สั่นคลอนสถาบันหลักของชาติและของประชาชนคนไทย

6 สิงหาคม 2564  สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนามและประมวลผลข้อมูลการศึกษา เรื่อง ประชาชน รู้ทัน ม็อบ 3 นิ้ว ร้อยละ 94.1 รู้ทันว่า กระแสที่ปั่นกันในโลกโซเชียลถูกปั่นจากต่างชาติ และมีคนรับจ้างปั่นยอดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ชี้นำผู้คนในโซเชียลมีเดียให้คล้อยตามการแบ่งขั้วสุดขั้วเพื่อเกิดการปะทะ

1 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ต่างชาติทำไทยแตกแยก” จากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

ประชาชนส่วนใหญ่ 88.3% เชื่อว่ามีองค์กรต่างชาติต่างๆ สนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมครั้งนี้  , 88.9% แนะให้คนไทยทุกคนช่วยกันจับตาต่างชาติเคลื่อนไหวหนุนการชุมนุมที่เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อทำให้คนไทยแตกแยกรุนแรงบานปลาย

ขณะที่ นายนพดล กล่าวว่า พบความเชื่อมโยงของกลุ่มต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลังหนุนกลุ่มผู้ชุมนุมค่อนข้างครบถ้วนทั้งนักการเมืองไทย นักธุรกิจนักลงทุน นักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรต่างชาติ บริษัทโซเชียลมีเดียต่างชาติ กลุ่ม NGO และรัฐบาลต่างชาติที่ไม่ใช่มหามิตรประเทศของไทย

13 กันยายน 2563 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “หยุดแกนนำม็อบ” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 85.1% เชื่อว่า ม็อบต่าง ๆ มีขบวนการนักการเมืองและต่างชาติหนุนอยู่เบื้องหลัง

ประชาชน 75.1% เชื่อว่ามีขบวนการต่างชาติจริงที่จ้องทำลายเสาหลักของประเทศไทยให้อ่อนแอ สั่นคลอน ไร้ระเบียบ จลาจล ควบคุมไม่ได้ เพื่ออ้างเข้ามาจัดระเบียบใหม่ หวังกอบโกยผลประโยชน์จากประเทศไทย โดยมีนักการเมืองไทยและแกนนำม็อบร่วมมือกับต่างชาติ

29 สิงหาคม 2563 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง หยุดคุกคามประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.4 ระบุ เชื่อว่าจริง ที่ชาวต่างชาติกับนักการเมืองไทย กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ และอื่น ๆ ร่วมกันออกแบบ สั่นคลอน ความมั่นคงของประเทศ ซ้ำเติมวิกฤต ความเดือดร้อนของประชาชน