ปชช.เดือด ร่วมลงนาม 2 แสนชื่อ ยื่น “ปธ.ชวน” ค้านแก้ ม.112

2034

ปชช.เดือดแล้ว! ร่วมลงนาม 2 แสนชื่อ ยื่น “ปธ.ชวน” ค้านแก้ ม.112 ประกาศลั่น ไม่ยอมให้คนเพียงแค่หยิบมือ ลิดรอนพระราชอำนาจ!

ในวันที่ 5 พ.ย.64 ทางด้านของ นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตหลวงปู่พุทธะอิสระ ได้เดินทางมาที่รัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือแก่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่องคัดค้านการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญบทบัญญัติว่าด้วยพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา และคัดค้านการแก้ไขประมวลอาญา มาตรา 112 ทั้งนี้ยังได้มีรายชื่อประชาชนจำนวนกว่า 222,928 รายชื่อ ที่ลงนามคัดค้าน

ทั้งนี้ทางด้านของ นายสุวิทย์ ได้เปิดเผยว่า “พวกเราในนามเครือข่ายภาคีกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้มีความจงรักภักดี ได้รวบรวมรายชื่อผู้คัดค้าน เพื่อให้เกิดการยับยั้งการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา และคัดค้านการขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116”

อีกทั้งยังได้เปิดเผยอีกด้วยว่า สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญ เป็นเสาหลักสำคัญของชาติ ที่มีคุณูปการต่อคนไทยมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้สถาบันฯยังก่อเกิดศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามให้แก่คนในชาติ อีกทั้งยังทรงเป็นเป็นหลักชัย หลักใจ เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เพื่อนำพาประเทศให้เจริญเติบโตและพัฒนาก้าวหน้า

บัดนี้ได้มีบุคคลเพียงแค่หยิบมือ ที่ไม่เคยทำคุณประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติแผ่นดินเกิดของตน แต่กลับมาแสดงความกำเริบเหิมเกริม กระทำการจาบจ้วงล่วงเกิน หมิ่นประมาท ด้อยค่า จำกัดบทบาท และต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อลิดรอนพระราชอำนาจ