กระหึ่มวงการ!!ทิพยฯกวาด 2 รางวัลใหญ่ บริษัทประกันวินาศภัยดีเด่น ตอกย้ำเบอร์หนึ่งของไทย

620

ในวันที่โลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด 19 ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนการขับเคลื่อน ให้ทุกแวดวงอุตสาหกรรมต้องปรับตัว รวมถึงวงการธุรกิจประกันภัยที่กำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับบริษัทประกันภัยที่ต้องรับมือกับสภาวะการณ์ใหม่นี้ และล่าสุดบมจ.ทิพยประกันภัยก็ทำสำเร็จอีกครั้ง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย 

สำหรับในปีนี้มีการจัดงานในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วย โดยบริษัทได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย เข้ารับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ประจำปี 2563” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เป็นรางวัล Prime Minister’s Insurance Awards 2021 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

และอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติคือ รางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2563” จาก อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ในงาน พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2564 สำหรับในปีนี้มีการจัดงานในรูปแบบไฮบริด ออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วย

โดยรางวัลทั้ง 2 รางวัลนี้ บริษัทฯได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่คัดเลือกบริษัทประกันภัย ที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีศักยภาพในการดำเนินงาน มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เพื่อเป็นการส่งเสริมบริษัทประกันภัยที่รักษาไว้ซึ่งคุณภาพการดำเนินงาน และบริการประชาชน รวมถึงบริษัทฯยังมีทิศทางและกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจสู่การเป็นผู้นำประกันภัยด้านดิจิทัล ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการที่ตอบสนองประชาชนโดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม