เพจดังฟันฉับ!พท.แก้ม.112 ผิด2ข้อหา? แฉ “อุ๊งอิ๊ง”ขวางคอใคร รีบส่งไปอยู่กับพ่อ

2219

จากที่มีรายงานแถลงการณ์ พรรคเพื่อไทยเผยแพร่กันอยู่ในโลกโซเชียลฯ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมาก เพราะมีเนื้อหาที่หลายคนวิตกกังวลว่าจะเป็นผิดกฎหมายหรือไม่ ภายหลังจาก ลูกสาวทักษิณ เพิ่งเปิดตัวเข้ารับตำแหน่งใหญ่ในพรรค???

สำหรับแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทย ลงนามโดย นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย มีเนื้อหาว่า ปัญหาการใช้กฎหมายอาญาดำเนินคดีเพื่อจำกัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอย่างล้นเกิน

ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 มาตรา 116 พระราชบัญญัติการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ หรือความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สร้างผลกระทบให้ประชาชนเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนสงสัยว่า ไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยมิชอบด้วยหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ซึ่งทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหลักกฎหมายและหลักความยุติธรรมของประเทศ

ตามที่ภาคประชาชนได้เรียกร้องและเสนอร่างแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา เพื่อตรวจสอบระบบการทำงานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์

ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ดุลยพินิจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ และตรวจสอบการสั่งการโดยรัฐบาล รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัว และไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทย

ล่าสุดวันนี้ 01 พฤศจิกายน 2564 เฟซบุ๊ก ปราชญ์ สามสี ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีการระบุว่าเป็นแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทย โดยเชื่อมโยงไปยังบุตรสาวอดีตนายกฯว่า

แถลงการณ์ ฉบับนี้ อุ๊งอิ๊ง ทราบแล้วยังครับว่าทางพรรคออกมาแถลงเช่นนี้ ล่าสุดมีแถลงการณ์ว่อนอยู่ทั่วอินเตอร์เน็ต จากพรรคเพื่อไทย พยายามโจมตีไปที่กฏหมาย..มาตรา112 และ116  โดยวิจารณ์การใช้ดุลยพินิจของศาลยุติธรรม หากแถลงการณ์ฉบับนี้เป็นของจริง

นี่คือการหมิ่นประมาทศาลยุติธรรมนะครับ…อีกทั้งหากพยายามเปลี่ยนแปลงทางกฏหมายขึ้นจริง เช่นการพยายามเปลี่ยนแปลงกฏหมายหมวดความมั่นคง ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง

หากมีการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย 112 และ116 อันเป็นหมวดความมั่นคงแห่งรัฐ นี่คือการกระทำอันผิดกฎหมาย ตาม มาตรา 255 ซึ่งระบุว่า

“การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทํามิได้”

มีคำถามว่า ไม้ตายของเพื่อไทย คือการส่งอุ๊งอิ๊งไปหาทักษิณหรือครับ รีบจังเลย …อุ๊งอิ๊งขวางคอใครในพรรครึครับ?

ปล. ชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมและอำนาจรัฐ พรรคเพื่อไทย เป็นถึงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบ ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นอดีตอัยการสูงสุด ก็น่าจะรู้นะครับ ว่าทำแบบนี้ ใครเสียหายที่สุด