อ.ดุสิตโพล ชี้ชัดชวนจับตา สัญญาณการเมืองผิดปกติ สัญญาณแบบนี้ เตรียมยุบสภา

1854

กลิ่นเริ่มโชย แรงขึ้นเรื่อยๆ! อ.ดุสิตโพล ชี้ชัดชวนจับตา สัญญาณการเมืองผิดปกติ สัญญาณแบบนี้ เตรียมยุบสภาแน่นอน!

ในวันที่ 31 ต.ค.64 ทางด้านสวนดุสิตโพล ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,186 คน ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2564 หัวข้อ “ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในสายตาประชาชน” เนื่องจากในขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองกำลังร้อนแรง สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่าง ๆ ณ วันนี้ ประชาชนคิดว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบ้าง
อันดับ 1 ความแตกแยกในพรรคการเมือง 60.09%
อันดับ 2 สร้างกระแสให้กับตนเองและพรรค 50.06%
อันดับ 3 เป็นเกมการเมือง 49.26%
อันดับ 4 น่าจะมีการเลือกตั้ง 49.14%
อันดับ 5 เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นจากโควิด-19 43.56%

2. ประชาชนคิดว่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ส. ในต้นปี 2565 หรือไม่
น่าจะมีการเลือกตั้ง 57.86%
ไม่น่าจะมีการเลือกตั้ง 28.36%
ไม่แน่ใจ 13.78%

3. ประชาชนคิดอย่างไร กรณีหากมีการเลือกตั้งใหม่
อันดับ 1 จะได้เปลี่ยนรัฐบาล 58.31%
อันดับ 2 เปิดโอกาสให้คนใหม่ ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหา 56.26%
อันดับ 3 ได้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี 50.80%
อันดับ 4 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 43.17%
อันดับ 5 ประชาชนได้ใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย 42.03%

นอกจากนี้ทางด้านของ อาจารย์ชมพูนุท วิริยะสุนทร อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปิดเผยถึงสัญญาณการยุบสภา ว่า ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองไทยในช่วงเวลานี้ เช่น การลงพื้นที่ การประกาศตัวว่าที่ผู้สมัครสส. การประกาศตัวว่าที่นายกรัฐมนตรี ล้วนเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่

ถึงแม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะออกมายืนยันว่าไม่มีทางยุบสภา แต่การเมืองเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ โดยตัวเร่งที่เป็นปัจจัยให้นายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจยุบสภา คือ เหตุภายในสภาเรื่องความแตกแยกภายในพรรคพลังประชารัฐที่ยากเกินจะเยียวยา ความไร้เสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาล อุบัติเหตุทางการเมือง หรือเหตุภายนอกสภาที่อาจจะเป็นเหตุแทรกแซงได้ทุกเมื่อ