ไทย-จีนสัมพันธ์แน่นแฟ้น หลี่เค่อเฉียง-ประยุทธ์ ส่งสารยินดี สัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 45 ปี พร้อมเดินหน้าความร่วมมือหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทางให้แข็งแกร่งต่อไป

2080

เมื่อวันพุธ (1 ก.ค.) หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้แลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย เนื่องในวาระการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศครบรอบ 45 ปี จีนให้คุณค่าการพัฒนาความสัมพันธ์และพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือทั้งด้านโรคระบาดและความร่วมมือหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทางให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันส่วนไทยยืนยันพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลจีนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งร่วมผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป

นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่าจีนและไทยเป็นมิตรประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง สายสัมพันธ์ทวิภาคีได้พัฒนาอย่างมั่นคงตลอด 45 ปีที่ผ่านมา ยังผลลัพธ์งดงามในความร่วมมือทุกด้าน นำพาผลประโยชน์อันเป็นรูปธรรมสู่ประชาชน และเป็นตัวอย่างส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

สำหรับปีนี้ จีนและไทยได้ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) รวมถึงยกระดับมิตรภาพดั้งเดิมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจีนและไทยมีความใกล้ชิดผูกพันดังครอบครัวเดียวกัน

หลี่ฯชี้ว่าจีนให้คุณค่ากับการพัฒนาความสัมพันธ์กับไทยอย่างมาก และพร้อมทำงานร่วมกับฝ่ายไทยเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือต้านโรคระบาดและเดินหน้าความร่วมมือหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (BRI) อันมีคุณภาพสูงให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อมีส่วนช่วยการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนในจีน ไทย ตลอดจนอาเซียน

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชากล่าวผ่านสารแสดงความยินดีว่าหากทบทวนประวัติศาสตร์ความร่วมมือฉันมิตรระหว่างไทยและจีนแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้ยืนหยัดเคียงข้างผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันเสมอมา และสร้างสรรค์สายสัมพันธ์อันลึกซึ้งดังคำ “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ที่สะท้อนสายสัมพันธ์พิเศษนี้ได้อย่างชัดแจ้ง และเสริมว่าขณะความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนกำลังก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ทั้งสองประเทศจำเป็นต้องยึดมั่นจิตวิญญาณแห่งมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อเผชิญความท้าทายจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 และความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก

รัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระดับทวิภาคีให้ก้าวหน้าต่อไป

……………………………………………………..
Cr:xinhuathai