องค์การจุฬาฯ เสื่อมหนัก! โพสต์ภาพหมิ่นเหม่ ร.5 พร้อมติดแฮชแท็ก ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์-ไม่มีน้ำเงินมีแต่เลือด!

1796

องค์การจุฬาฯ เสื่อมหนัก! โพสต์ภาพหมิ่นเหม่ ร.5 พร้อมติดแฮชแท็ก ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์-ยกเลิก112-ไม่มีน้ำเงินมีแต่เลือด!

เริ่มมีหลายๆคนต่างตั้งคำถามสงสัยดังไปถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงการยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ที่ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญที่ถูกสืบทอดต่อกันมาหลายขั่วอายุคน แต่เมื่อลองย้อนกลับไปดู ภายในเพจของ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยิ่งทำให้ได้ทราบถึงการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เมื่อก่อนที่ทางด้านของ ด้านเพจสาธราณะขององค์การบริหารจุฬา จะออกแถลงการดังกล่าว ทางด้านขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ก็ได้โพสต์ข้อความ พร้อมภาพที่หลายๆคนต่างตั้งคำถามในมุมมองต่อสถาบันฯ โดยมีรายละเอียว่า

หากความดีเปรียบเป็นสีขาว ความชั่วเปรียบเป็นสีดำ มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นสีเทา แต่ไม่ว่าจะเป็นสีเทาโทนไหน “ความเป็นมนุษย์” ล้วนเท่ากัน
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๙ ปี หนังสือ “มหาวิทยาลัย” สาราณียกรขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ราชาผู้เป็นที่รัก”

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ด้วยจุดมุ่งหมายการศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ “การรับใช้ประชาชน” แผนกสาราณียกรขอเรียนเชิญพี่น้องชาวจุฬาฯ ทั่วไทย ทั่วโลก และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำความดี ที่มิใช่เพียงการบริจาคเงิน หากแต่เป็นการศึกษาและวิเคราะห์มุมมองประวัติศาสตร์หลากแง่มุม เพื่อประโยชน์แห่งประชาชนอย่างแท้จริง ดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สาราณียกรภูมิใจนำเสนอ
มหาวิทยาลัย ฉบับ ๒๓ ตุลาคม
“ปิยมหาประชานุสรณ์”

ภายในเล่มนี้ มีเนื้อหามากมายที่ชาวสาราณียกรได้ใช้ความเพียรพยายามและความมุมานะ ร้อยเรียงขึ้น เพื่อพินิจพิจารณามุมมองประวัติศาสตร์แห่ง “ความเป็นมนุษย์” ที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

– ปลุกความ’ชังชาติ’ในตัวคุณ: วาทกรรมว่าด้วยสยามกับการเสียดินแดน
– “กบฏผีบุญ” เลือดอีสานหลั่งรินริมแผ่นดินรัชกาลที่ ๕
– การเลิกทาส ผลพลอยได้จากการสลายขั้วอำนาจ
– ความเชื่อเทวราชากับสังคมไทย
– บอกเล่าเก้าสิบ : บันทึกการสนทนาว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านรัฐไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕
– #มาตรา๑๑๒ ราชนิติธรรมที่มาพร้อมกับการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
– ตุลามหาประชานุสรณ์ – เดือนตุลาฯ เป็นของประชาชน

ยังมีเรื่องราวและพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกมากมาย ร่วมรำลึกถึง “พระมหากรุณาธิคุณ” ของ “ราชาผู้เป็นที่รัก”

ทั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและทำให้หลายๆคนต่างพูดถึงเป็นวงกว้างนั่นก็คือ การติดแฮชแท็กของเพจดังกล่าว ว่า #ไม่มีน้ำเงินมีแต่เลือดแดงเหมือนกัน #ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ #ยกเลิก112

หลังจากนั้นความชัดเจนของการขับเคลื่อนในเรื่องสถาบันก็เกิดนขึ้นนั่นก็คือการที่ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์ ยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์