ไทยผงาดเวทีโลก!!! GCI ให้แชมป์ที่หนึ่งสู้โควิด ป้องกันและฟื้นตัวดีที่สุด ขณะที่ World Report ชูเหมาะเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุด

2132

ศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลก ฉายเด่นชัดขึ้นอีกครั้ง เมื่อมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ ได้เลื่อนประเทศไทยจาก อันดับ 6ไต่ขึ้นเป็นอันดับ1 ครองมงกุฎ Covid-19 Fight เป็นแชมป์โลก ด้านป้องกันโรคระบาดเยี่ยม และมียอดผู้ติดเชื้อน้อยสุด ณ ปัจจุบันไปแล้ว ขณะที่  US.News & World Report ชี้ชัดว่าไทยติดอันดับ 1 ของโลกประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ จากทั้งหมด 73 ประเทศ เท่านั้นยังไม่พอ ผลสำรวจนี้ยังรายงานว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมกับการลงทุนมากที่สุดอันดับ2 ของโลกด้วย ประเทศไทยกำลังจะบูมหลังโควิด นักลงทุนต่างชาติต่างเห็นพ้องว่า ประเทศไทยปลอดภัยที่สุด และน่าลงทุนที่สุด และคนไทยเล่าจะไม่รักไม่ภูมิใจในคุณงามความดีที่โลกยกย่องนี่เชียวหรือ?

องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดทำสารคดีแบ่งปันประสบการณ์โควิด-19 มุมมองการตอบสนองของประเทศไทย และความสำเร็จของประเทศ เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์แก่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ถือเป็นประเทศที่ 2 ถัดจากประเทศนิวซีแลนด์  เป็นวิดีโอ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ใจความสำคัญที่ต้องการถ่ายทอดคือ หากมีระบบสาธารณสุขพื้นฐานที่เข้มแข็ง การต่อสู้กับโรคระบาดอย่างโรคโควิด-19 จะง่ายขึ้นมาก โดยจุดเด่นของระบบสุขภาพของไทย คือการออกแบบเพื่อปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ตอบสนองได้รวดเร็วด้วยยุทธศาสตร์ที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการป้องกัน ค้นหา รักษาและติดตาม

ประเทศไทยที่หนึ่งของโลกในการฟื้นตัวจากโรคโควิด-19  

มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University)เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดการฟื้นตัว”(Global COVID-19 Index (GCI)” พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับหนึ่งในโลก ด้านการฟื้นตัวจากโควิด-19 จากประเทศที่มีการประเมินทั้งหมด 184 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง “Global COVID-19 Index (GCI)” ได้ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยการประเมินจากภาพรวมในมิติด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) ซึ่งประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุดทั้งสองมิติ

ทั้งนี้ ประเทศไทย ติดอันดับหนึ่งของโลก (ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) ด้วยคะแนนรวม 82.27 และจัดอยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 5 คือประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก โดย“Global Recovery Index” ได้มีระบบการประเมินคะแนน 100% ซึ่งคะแนน 70% มาจากตัวชี้วัด 4 ด้าน โดยประเมินผล (คะแนนสูงหมายถึงฟื้นตัวได้ดี )ได้แก่ 1. จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ (active case) ต่อประชากร 2. ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ 3. จำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ และ 4. จำนวนการตรวจต่อประชากร

อีก 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ประเมินโดยมหาวิทยาลัย  ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน 3 หมวดหมู่คือ 1. ความสามารถในการตรวจพบและรายงานการติดเชื้อ 2. ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค 3. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ประเทศไทยที่หนึ่งเหมาะกับการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก

U.S. News & World Report เปิดเผยผลการจัดอันดับ ประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ มากที่สุดในโลก 2 ปีซ้อน ประจำปี 2562/2019 และ 2563/2020 หรือ the Best Countries to Start a Business 2020 ให้ “ประเทศไทย” ติดอันดับที่ 1 ของโลก ประเทศที่ดีที่สุด ในการเริ่มต้นธุรกิจ จากทั้งหมด 73 ประเทศทั่วโลก การจัดอันดับนี้ได้พิจารณาจาก 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1.กฎระเบียบในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ 2.ต้นทุนการผลิตต่ำ 3.ค่าครองชีพไม่แพง 4.มีการเชื่อมต่อระบบเศรษฐกิจกับทั่วโลก 5.มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดี

U.S.News ซึ่งได้ใช้รายงานของธนาคารโลกประกอบการพิจารณาจัดอันดับระบุว่า ประเทศไทยยังรักษาอันดับหนึ่งของการจัดอันดับมาตั้งแต่ปี 2019 โดยการเริ่มต้นทำธุรกิจในไทยใช้เวลาเพียง 6 วันกับ 5 ขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ทั้งยังมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่ำกว่าประเทศอื่นๆ

นอกจากไทยแล้ว ประเทศอื่นๆ ในเอเชียยังติดอันดับท็อป 5 ด้วย อาทิ มาเลเซีย อันดับ 2 โดยเป็นการขยับจากอันดับ 5 ของตารางเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งการเริ่มต้นทำธุรกิจในมาเลเซียต้องใช้เวลา 17 วันครึ่ง กับ 8.5 ขั้นตอนอันดับ 3 คือ จีน ใช้เวลา 9 วัน กับ 4 ขั้นตอน นับตั้งแต่ปีที่แล้ว ทางการจีนเริ่มอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบริการจดทะเบียนบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ และทำให้การจดทะเบียนประกันสังคมง่ายขึ้นส่วนสิงคโปร์อยู่ในอันดับ 4 ที่ใช้เวลา 1 วันครึ่ง กับ 2 ขั้นตอน ตามด้วยอินเดีย ที่ต้องรอ 18 วัน กับ 10 ขั้นตอนในการดำเนินการทั้งนี้ การวิจัยชิ้นนี้ทำการสอบถามบุคคลในวงการธุรกิจเกือบ 6,000 คนทั่วโลก โดยพิจารณาจากระบบราชการ ต้นทุนการผลิต การเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ ในโลก และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ประเทศไทยน่าลงทุนอันดับ 2 ของโลก

U.S. News & World Report ยังได้รายงานในหมวดของอันดับประเทศน่าลงทุนในโลกและภูมิภาคต่างๆ “the Best Countries to Invest In” จัดประเทศไทยเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากโครเอเชีย อันดับ 3 สหราชอาณาจักร, อันดับ 4 อินโดนีเซีย, อันดับ 5 อินเดีย, อันดับ 6 อิตาลี, อันดับ 7 ออสเตรเลีย, อันดับ 8 เวียดนาม, อันดับ 9 ลัตเวีย และอันดับ 10  สิงคโปร์

ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ตลอดระยะเวลาสามเดือน และในปัจจุบันยังมีการป้องกันไม่ให้เกิดระบาดในรอบใหม่ โดยถือเป็นการแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยกับมาตรการควบคุมโรคระบาด และระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลต่อการเสริมสร้างความมั่นใจต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและช่วยสร้างความมั่นใจของนักลงทุนทั้งในประเทศและนักลงทุนต่างชาติในระยะยาว

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงประเด็นมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ เลื่อนไทยจากอันดับที่ 6 มาเป็นที่ 1 ของประเทศที่ป้องกันโควิด-19 ได้ดีเยี่ยม โดยได้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ @DrPrakit_ASH ระบุว่า #มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ เลื่อนไทยจากอันดับที่ 6 มาเป็นที่ 1 ของประเทศที่ป้องกัน #COVID19 ดีเยี่ยม เรารักษาสุขภาพไว้ได้ แม้จะเสียหายทาง #เศรษฐกิจ แต่อเมริกามัวแต่ห่วงเศษฐกิจ เลยเสียทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ พิสูจน์สัจธรรม ถ้าไม่มีสุขภาพ ยากที่จะรักษาเศรษฐกิจไว้ได้

ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ในระยะเวลาสามเดือน และในปัจจุบันยังมีการป้องกันไม่ให้เกิดระบาดในรอบใหม่ โดยถือเป็นการแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยกับมาตรการควบคุมโรคระบาด และระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลต่อการเสริมสร้างความมั่นใจต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและช่วยสร้างความมั่นใจของนักลงทุนทั้งในประเทศและนักลงทุนต่างชาติในระยะยาว เศรษฐีต่างชาติกำลังตัดสินใจ ย้ายที่พำนักมาอยู่ในประเทศที่มีระบบการดูแลรักษา ระบบการแพทย์และการพยาบาล ที่ดีที่สุด  ผู้สูงอายุจากหลายประเทศ สนใจที่จะย้ายมาพักระยาว กับประเทศที่มีระบบการดูแลมนุษย์ ที่ดีอย่างมีระบบ

ความมหัศจรรย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และกำลังจะเกิดขึ้น ไม่ใช่โชคช่วย ไม่ใช่ความบังเอิญ หากแต่เกิดจากการ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การมีคุณภาพของบุคคลากรทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง และความร่วมมืออย่างดียิ่งของคนในชาติ จึงทำให้ประเทศไทยเรา สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ครั้งนี้ขึ้นได้โดยทุกฝ่ายหันมาช่วยกันกันอย่างจริงจัง และจริงใจ