ยื่นหลักฐาน ป.ป.ช. จี้สอบ 11 ส.ส.ดัง “พรรคเพื่อไทย” ผิดจริยธรรมร้ายแรง?

1997

งานเข้ารัวๆ จะจบอย่างไร! ศรีสุวรรณ ยื่นหลักฐาน ป.ป.ช. จี้สอบ 11 ส.ส.ดัง “พรรคเพื่อไทย” เข้าข่ายผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง?

สืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของ ส.ส.อุบลราชธานีรายหนึ่งของพรรคเพื่อไทย ส่งคลิปวิดีโอเข้ากลุ่มไลน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย โดยเป็นคลิปบรรยากาศงานเลี้ยง ส.ส.และผู้บริหารพรรคที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ที่มีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ วิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยกับ ส.ส.ของพรรคด้วย

ซึ่งในช่วงท้ายคลิป นายทักษิณ ได้กล่าวด้วยว่า “ผมมีหลายแนวทาง รับรองว่าแต่ละแนวทางเนี่ย ส.ส.ที่คิดจะออก รับตังค์เขามาแล้ว ต้องเอาตังค์ไปคืน เที่ยวนี้ต้องชนะแลนด์สไลด์ เพราะว่าชนะธรรมดา มันไม่ให้เป็นรัฐบาลหรอก ถ้าแลนด์สไลด์มันไม่กล้าเป็นรัฐบาล ต้องเอาแลนด์สไลด์ชนิดที่ไม่กล้าเป็นรัฐบาล”

ทำให้หลายๆคนต่างมองว่า การพูดดังกล่าวนั้น อาจจะเข้าข่ายเป็นบุคคลที่ครอบงำพรรคการเมืองหรือไม่ ซึ่งหากว่ามีความผิดเข้าข่ายจริง มีโทษร้ายแรงถึงขั้นยุบพรรคได้

ล่าสุดในวันที่ 20 ต.ค.64 ทางด้านของ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาที่สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี เพื่อยื่นคำร้องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบและวินิจฉัย เนื่องจากว่าในงานเลี้ยงดังกล่าวนั้น ได้มี ส.ส.พรรคเพื่อไทย เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในงาน ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด ฉบับที่ 34 ที่ออกตามความใน ม.9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 ประกอบ ม.34(6) ของพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

เนื่องจากว่าผู้ที่อยู่ในงานเลี้ยงดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บางคนเป็นถึงผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ แต่กลับปรากฎว่าได้กระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย

นอกจากนี้การที่ ส.ส.และผู้บริหารของพรรคเพื่อไทย มีปฏิสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับ นายทักษิณ ถึงขนาดให้วิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยด้วย อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน ม.28 ของ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 เพราะในกฎหมายดังกล่าวก็ระบุไว้ชัดเจนว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้ พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม”

ส่วนทางด้านของ นายทักษิณ ก็อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน ม.29 ที่กำหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคการเมืองกระทําการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่า โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม”

ทางด้านของสมาคมฯ จึงต้องไปร้องให้ กกต.วินิจฉัยว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ด้วย เพราะอาจเข้าข่ายความผิดตาม ม.92(3) ของกฎหมายดังกล่าวและ กกต.มีหน้าที่ที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคนั้นได้

ทั้งนี้ในเบื้องต้น ทางด้านของ ส.ส.และผู้บริหารพรรคเพื่อไทย ที่ได้ปรากฏในงานเลี้ยง มีดังนี้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ นายไชยา พรหมมา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ นายนพ ชีวานันท์ นายชลน่าน ศรีแก้ว น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี และยังมีนายภูมิธรรม เวชยชัย