“กลุ่มไทรักษา” ประกาศรวมตัว เตรียมมุ่งหน้าเข้าสภาฯ ยื่น 10 ข้อเรียกร้อง สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์

1451

เยาวชนไทย ไม่อ่อนข้อ! “กลุ่มไทรักษา” ประกาศรวมตัว เตรียมมุ่งหน้าเข้าสภาฯ ยื่น 10 ข้อเรียกร้อง สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์!

สืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของ กลุ่มไทรักษา ได้จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เมื่อวันที่ 13 ต.ค.64 ที่บริเวณหอศิลป์ พร้อมทั้งได้มีการประกาศ 10 ข้อสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์

ล่าสุดทางด้านของ กลุ่มไทรักษา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว เพื่อนัดหมายรวมตัว ไปยื่นหนังสือ 10 ข้อ การสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 20 ต.ค.64 ที่ รัฐสภาฯ โดยมีรายละเอียดว่า

ก้าวสำคัญต่อไป คือการเข้ายื่นรายละเอียด
10 ข้อ การสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์
ต่อรัฐสภา – กอ.รมน. – กองบัญชาการกองทัพไทย
และสำนักนายกรัฐมนตรี โดยที่แรกคือ “รัฐสภา”
เพื่อให้เป็นการรับทราบอย่างเป็นทางการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

และเพื่อเป็นเวที ที่จะใช้แถลงรายละเอียดต่อประชาชน เพื่อให้ได้รู้เท่าทันถึงประโยชน์ของ ประชาชน #ที่จะเสียไป จากความต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ของกลุ่มคนบางกลุ่ม
และเพื่อแถลงให้ได้รู้ถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ของทั้ง 10 ข้อ การสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์
จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่าน ร่วมถ่ายทอดถ้อยแถลงของพวกเรา ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 น.
#กลุ่มไทรักษา