บิ๊กตู่เด็ดขาด! ยึด4 กรมธรรมนัส คืนจากประวิตร ให้จุรินทร์คุมเอง

2189

จากที่เมื่อ 28 กันยายน 2564  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้รับทราบคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ทั้งนี้ให้กำเป็นการกำกับราชการแทนนายกรัฐมนตรี และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นการชั่วคราว

ล่าสุดวันนี้ 5 ตุลาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 267/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 258/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 นั้น

“เพื่อให้การกำกับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างบูรณาการสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 258/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 และให้นำความในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่องมอบหมาย  และมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่  13 สิงหาคม 2563 มาใช้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564”

ขณะที่นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์หนังสือ พร้อมข้อความเรื่องดังกล่าวลงในทวิตเตอร์ด้วย

อย่างไรก็ตามสำหรับ 4 กรม ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร โดยรายงานข่าวระบุว่า 4 กรมดังกล่าว เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ แต่เมื่อ ร.อ.ธรรมนัส พ้นจากตำแหน่งไป ปัจจุบันทั้ง 4 กรม จึงอยู่ในความรับผิดชอบของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์)

ขณะที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงคำสั่งดังกล่าวว่า เห็นใจพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่กำลังมีปัญหาภายใน ที่ผ่านมาก็ให้กำลังใจมาโดยตลอด แต่การแก้ไขปัญหา ต้องแก้กันเองภายในอย่าให้กระทบกับส่วนอื่น ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการสร้างอีกปัญหาหนึ่ง โดยที่ไม่จำเป็น แต่เข้าใจได้ว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังมีปัญหาหลายด้าน เบื้องต้นสื่อสารเรื่องนี้ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว เชื่อว่า ปัญหานี้จะคลี่คลาย และทุกอย่างจะออกมาได้ด้วยดี