อานนท์กระอัก! 2ศาลใหญ่สั่งขังต่อ-ไม่ให้ประกันคดีม.112 ขณะอัยการแจ้งเพิ่มอีก2ข้อหา

1529

จากที่วันนี้ 2 ตุลาคม 2564 เฟซบุ๊ก ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้โพสต์แบนเนอร์พร้อมข้อความแจ้งความคืบหน้าคดีอานนท์ โดยศาลฝากขังต่ออีก 7 วัน และยังไม่ให้ประกันตัว 2 คดี ทั้งอัยการยังจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนั้น

ทั้งนี้เฟซบุ๊ก ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยบางช่วงที่สำคัญว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ มีนัดไต่สวนคำร้องขอฝากขังครั้งที่ 7 ของ “อานนท์ นำภา” ทนายความและนักกิจกรรม ในคดีมาตรา 112 จากกรณีปราศรัยในชุมนุมครบรอบ 1 ปี ม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 บริเวณ ลานหอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ต่อมาศาลได้อนุญาตให้ฝากขังอานนท์ต่อไปอีก 7 วัน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64 อัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 4 ได้ยื่นคำร้องขอฝากขังอานนท์ในคดีนี้เป็นครั้งที่ 7 เป็นระยะเวลา 12 วัน ศาลจึงได้นัดไต่สวนคำร้องในวันนี้

เวลา 10.40 น. การไต่สวนคำร้องขอฝากขังเริ่มต้นขึ้น โดยอานนท์ได้เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ ถ่ายทอดสัญญาณมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ทางพนักงานอัยการได้แถลงว่า หลังได้จัดส่งสำนวนและหลักฐานต่างๆ ในคดีไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64  คณะทำงานของอัยการสูงสุดมีความเห็นอนุญาตให้ฟ้องอานนท์ในข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ส่วนในฐานความผิดอื่นๆ ได้ตีกลับสำนวนมาให้อัยการ เพื่อส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป

จากเหตุผลดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64 พนักงานอัยการจึงได้ยื่นคำร้องขอฝากขังอานนท์ต่อศาลอาญาเป็นครั้งที่ 7 ระยะเวลา 12 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2-13 ต.ค. 64 โดยอัยการแถลงเพิ่มเติมว่า ในคดีนี้ ส่วนหนึ่งได้ความเห็นจากอัยการสูงสุดแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 ส่วนความผิดในข้อกล่าวหาอื่นๆ ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการทำคดีเพื่อป้องกันความผิดพลาด บกพร่อง และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ในคดีอื่น นอกจากข้อกล่าวหาตามมาตรา 112 อัยการมองว่า พนักงานสอบสวนยังรวบรวมหลักฐานไม่ครบถ้วน โดยจะขอตีกลับสำนวนให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ดังนี้

  1. ให้แจ้งข้อกล่าวหากับอานนท์เพิ่มเติมในฐานความผิด ฝ่าฝืน พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ 2. ให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ให้ครบถ้วน 3. ให้รวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งเป็นพยานบุคคลให้ครบถ้วน

ต่อมา ทนายความผู้ต้องหาได้ซักถามอัยการ โดยอัยการได้เบิกความว่า การเสนอสำนวนคดีให้พิจารณาเป็นระเบียบการทำงานภายในไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ต้องหา

อัยการได้ตอบทนายว่า การแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและการสั่งฟ้องผู้ต้องหาสามารถทำได้ แม้ศาลจะมีคำสั่งยกคำร้องขอฝากขังในครั้งนี้ ทนายความผู้ต้องหายังได้ซักถามอัยการอีกว่า “หากศาลยกคำร้องหรือได้ประกัน อัยการเกรงว่าผู้ต้องหาจะออกมาใช้เสรีภาพทางการเมืองหรือไม่” ด้านอัยการตอบว่า “ไม่” ขณะ อานนท์แถลงต่อศาลเป็นคนสุดท้าย โดยได้กล่าวกับศาลว่า “ขอให้ศาลใช้ดุลยพินิจให้เป็นธรรม”

หลังเสร็จสิ้นการไต่สวนคำร้อง ศาลได้นัดฟังคำสั่งในเวลา 14.00 น. ทนายความได้ร้องขอต่อศาลเพื่อพูดคุยกับอานนท์เป็นการส่วนตัว และศาลได้ให้อนุญาต อานนท์เล่าว่า ขณะนี้ตนเองอยู่ในแดน 3 ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ซึ่งต้องอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังคนอื่นๆ ภายในห้องขังเดียวกัน รวม 40 คนได้

ต่อมา เวลา 14.00 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งให้ฝากขังอานนท์ครั้งที่ 7 เป็นเวลา 7 วัน โดยได้ระบุรายละเอียดในคำสั่ง ดังนี้ “เห็นว่า แม้ผู้ต้องหาจะคัดค้านว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนสอบสวนและความเห็นให้พนักงานอัยการแล้ว แต่พนักงานอัยการก็มีอำนาจสั่งตามที่เห็นสมควร ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 วรรคสอง (ก) เมื่อไม่ปรากฏว่าการสอบสวนเพิ่มเติมได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันนี้ กรณีจึงเป็นเหตุจำเป็นให้ขังผู้ต้องหาต่อไป อนุญาตให้ฝากขังต่อไปอีก 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 64”

ด้านทนายความได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวอานนท์ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้หลังทราบผลการฝากขัง โดยขอวางหลักประกันมูลค่า 300,000 บาท และอ้างเหตุผลประกอบเกี่ยวกับการที่พนักงานอัยการได้แถลงในการไต่สวนคำร้องขอฝากขังในวันนี้ ว่าสามารถแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาได้

ขณะเดียวกัน ทนายความยังได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวอานนท์ ในคดี “ม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์ครั้งที่1” ต่อศาลอาญา รัชดาฯ อีกคดีหนึ่งด้วย เนื่องจากเป็นคดีที่เขาถูกศาลออกหมายขัง และยังไม่ให้ประกันตัวระหว่างพิจารณา

ต่อมาในเวลาประมาณ 16.40 น. นายมนัส ภักดิ์ภูวดล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ มีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวอานนท์ โดยได้ระบุว่า “พิเคราะห์แล้วว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม”

เวลา 17.40 น. นายอรรถการ ฟูเจริญ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา มีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวอานนท์เช่นกัน โดยอ้างว่าในคำร้องที่ยื่นต่อศาลนั้น ลายมือและสีน้ำหมึกของผู้มอบฉันทะซึ่งเป็นทนายความผู้ยื่นทำเรื่องขอประกัน #แตกต่างจากของผู้รับมอบฉันทะให้ฟังคำสั่งศาลในวันนี้

โดยได้ระบุคำสั่งว่า “กรณีลายมือและสีหมึกในส่วนของผู้รับมอบฉันทะ แตกต่างจากสำนวนของผู้มอบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ จึงไม่อาจเชื่อได้ว่ามีผู้รับมอบฉันทะจริง”

จากคำสั่งให้ฝากขังของศาลอาญากรุงเทพใต้ และคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวของศาลทั้งสองแห่งในวันนี้ ทำให้อานนท์จะยังถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ต่อไปอีก รวมระยะเวลาถูกคุมขังมาแล้วกว่า 52วัน