เด็กปชป.แฉ “ไลน์กลุ่มพรรค” เดือดระอุ วางแผนเอาผิดนายกฯ โอน 4 กรมฯ ให้ “บิ๊กป้อม”

931

ปั่นไม่เลิก! เด็กปชป.แฉ “ไลน์กลุ่มพรรค” เดือดระอุ ไม่พอใจ มติครม. สั่งโอนอำนาจ 4 กรมฯ ให้ “บิ๊กป้อม” พร้อมวางแผนเอาผิด นายกฯ!

สืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์เป็นการชั่วคราว ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ส่งผลให้ทางด้านของ นายจุรินทร์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าว โดยแสดงออกชัดเจนว่าค่อนข้างที่จะไม่พอใจเป็นอย่างมาก โดยมีรายละเอียดว่า “เพียงแต่การแก้ไขปัญหาควรจะยุติ ไม่ควรที่จะกระทบถึงส่วนอื่น หรือพรรคการเมืองอื่น ไม่เช่นนั้น อาจกลายเป็นเรื่อง แทนที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดให้ลุล่วงไปได้ ก็จะเป็นการแก้ปัญหาหนึ่ง แต่ไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งโดยไม่จำเป็น” ซึ่งได้ สื่อสารเรื่องนี้กับนายกฯแล้ว และนายกฯก็รับทราบ จึงเชื่อว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายไปได้

ล่าสุดทางด้านของ นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว ข้อความว่า

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ครม.ยก4กรม ของ ร.อ.ธรรมนัส ให้ พล.อ.ประวิตร กำกับ
จะผิดกฎหมายและมารยาทการเมืองหรือไม่

ผมเห็นด้วยกับคำสัมภาษณ์ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ถึงมติคณะรัฐมนตรี รับทราบการมอบให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล 4 กรม ที่ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เคยกำกับตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยไม่ได้บอกกล่าว หรือปรึกษาหารือกับผู้รับผิดชอบโดยตรง คือนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

จึงไม่ทราบว่าการออกคำสั่งดังกล่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ปรึกษากับใครบ้างหรือไม่ และผู้ที่รับผิดชอบด้านกฎหมายให้กับนายกรัฐมนตรี ได้ศึกษาความถูกต้องของกฎหมาย และมารยาททางการเมืองด้วยหรือไม่

ซึ่งเรื่องนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ จากหลายฝ่ายอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในส่วนของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ทุกคนแปลกใจกับคำสั่งดังกล่าว และมีความรู้สึกไม่สบายใจ เสมือนการไม่ให้เกียรติพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีการแสดงความเห็นในกลุ่มไลน์ของ ส.ส.และอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 160 คน กันหลายคน

ผมเห็นด้วยกับความเห็นของนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.จังหวัดตรัง ที่ได้แสดงความเห็นในไลน์กลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “ผมคิดว่าคำสั่งให้รองนายกฯกำกับราชการกรม ซึ่งมิใช่กระทรวงน่าจะไม่ถูกต้องครับ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ม.11(2) บัญญัติถึงอำนาจนายกรัฐมนตรีไว้ว่า มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่ง หรือหลายกระทรวงหลายทบวง

ส่วน (3) บัญญัติว่า บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่ง ซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ในลักษณะเป็นหัวหน้ารัฐบาล

ส่วน รัฐมนตรีว่าการกกระทรวง
มาตรา 20 บัญญัติว่า กระทรวงหนึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชา
และจะให้มี รัฐมนตรีช่วยฯ เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการมอบหมาย
จะเห็นว่า การมอบรองนายกฯกำกับหน่วยงานระดับกรมกระทำมิได้ เพราะกรมขึ้นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คำสั่งเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อน และไม่น่าถูกต้องทั้งกฎหมาย และมารยาทการร่วมรัฐบาลผสมครับ”