นักศึกษา อมธ. 27 คณะ ปะทะ สภานักศึกษาธรรมศาสตร์ ไม่ร่วมจัดกิจกรรม 6 ตุลา ใครมีเหตุผลมากกว่ากัน

1915

“รุ้ง ปนัสยา” หัวร้อน จี้แบนแถลงการณ์ 27 คณะ “ม.ธรรมศาสตร์” หลังไม่เล่นด้วยแล้ว เคลื่อนไหวต่อต้านจัดกิจกรรม 6 ตุลา?

สืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แถลงการณ์ร่วมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา (อมธ.) และคณะกรรมการนักศึกษา 27 คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/หลักสูตร เรื่อง การมีมติไม่เข้าร่วมแถลงการณ์ของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกับได้มีการลงรายนามผู้เข้าร่วมแถลงการณ์ทั้ง 27 คณะ โดยเป็นการไม่สนับสนุนให้จัดกิจกรรมรำลึก 6 ตุลา ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งแถลงการณ์ดังกล่าวนั้นค่อนข้างสร้างความไม่พอใจให้กับ กลุ่มแกนนำคณะราษฎร เป็นอย่างมาก ทำให้ทางด้านของ รุ้ง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ต่อต้านแถลงการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดโหวตคัดค้าน โดยมีราละเอียดว่า “ร่วมลงชื่อคัดค้านแถลงการณ์อมธ.และกน.27 คณะที่ไม่สนับสนุนให้จัดงาน 6 ตุลาค่ะ”

ซึ่งในการเปิดโหวตคัดค้านแถลงการณ์องค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ กรณีมติไม่เข้าร่วมแถลงการณ์สภานักศึกษาธรรมศาสตร์ ได้มีเนื้อหาว่า

มติที่ขาดความชอบธรรม การตัดสินใจด้วยพื้นหลังของความกลัว การไม่เคารพต่อความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในสังคม การไม่ตระหนักต่อความเป็นมนุษย์ที่ถูกรัฐย่ำยีนำเอาศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จากเพื่อนร่วมสถาบัน ดังนั้น องค์การนักศึกษาในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้การแสดงเจตจำนงค์ของนักศึกษาส่วนรวม มิใช่การแสดงเจตจำนงค์ส่วนตัว หรือการพิจารณาด้วยความไม่รอบคอบทุกประการ

องค์การนักศึกษาต้องทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแสดงออกครั้งนี้ เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ต่อการเรียนรู้ ต่อการบริหารองค์การของนักศึกษารุ่นถัดไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงองค์การภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับแนวทางการต่อสู้ทางการเมือง การแสดงออก ของกลุ่มกิจกรรม

ประชาธิปไตย ต้องไร้ซึ่งความกลัวต่อการแสดงออก หรือองค์การกลัวที่ยืนเคียงข้างผลประโยชน์ที่จะสร้างความตระหนักรู้ต่อประชาชน ในวันที่รัฐใช้อำนาจกฎหมาปิดปากประชาชน?

ต่อมาล่าสุดทางด้านของ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวในทำนองว่า ยืนยันไม่ใช่ไม่สนับสนุนการจัดกิจกรรมรำลึก 6 ตุลา 2519 ปี 2564 ที่ “ธรรมศาสตร์” แต่ห่วงมาตรการด้านสุขภาพ และกฎหมาย

โดยให้เหตุผล 3 ประการ คือ 1. การวางแผนและมาตรการทางสาธารณสุขของการจัดกิจกรรมออนไซต์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ยังไม่รัดกุมและสอดคล้องรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบออนไซต์มากพอ นอกจากนี้ การควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วม อาจเป็นไปได้ยาก

2. การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังขาดการอ้างอิงในส่วนของข้อกฎหมายที่แสดงถึงสิทธิ์และความสามารถในการดำเนินการจัดกิจกรรม จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อผู้จัด และผู้เข้าร่วม ทั้งในส่วนของความเสี่ยงในการติดเชื้อ และความเสี่ยงทางกฎหมาย

และ 3. การไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรม วันรำลึก 6 ตุลา 2519 ประจำปี 2564 เป็นการได้รับทราบข้อมูลจากทางสภานักศึกษาฯ แต่ยังไม่ได้ข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัย จึงจะมีการประสานขอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อความชัดเจนต่อไป