ม.จ.จุลเจิม เชียร์ วิชา นั่งตำแหน่งนายกฯ ต่อจากลุงตู่

2014

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือท่านใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า “วันนี้ได้ทานข้าว และคุยกับ อจ. วิชา เรื่องดินฟ้าอากาศ

เรื่องอื่นไม่มีจริง ๆ ท่านน่ารักนะครับผม ท่านน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อจากลุงตู่ บ้านเมืองจะยิ่งสะอาดสะอ้านยิ่ง ๆ ขึ้น”

สำหรับนายวิชา มหาคุณ เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค1 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 และภาค 1 และได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิสองสมัย และเป็นศาสตราจารย์พิเศษแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นอกจากนี้ยังเคยเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา ขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต