เปิดเซฟ “อุตตม” หลังพ้นปธ.บอร์ด ธกส. ทรัพย์สินเพิ่ม 6.9 ล.

1283

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ​ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 3 คน

ประกอบด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง​ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ปปช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน อดีตรมต. กลุ่ม​ 4​ กุมาร หลังพ้นตำแหน่ง “อุตตม – สนธิรัตน์” ยังยื่นแจ้งทุกรายการไม่ครบ

ล่าสุดวันที่ 1 ต.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง กรณีนายอุตตม สาวนายน พ้นตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2563 ซึ่งนายอุตตมดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.2562 โดยนายอุตตมและคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 230,823,088บาท ไม่มีหนี้สิน แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายอุตตม 117,163,021บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 113,660,066บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน 44 รายการ รวม 83,459,769บาท

โดยเงินลงทุนที่น่าสนใจ อาทิ บัวหลวงหุ้นระยะยาว , กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล,หุ้นกู้บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน),หุ้นกู้บริษัททรู มูฟ เอว ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด,หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน),หุ้นกู้บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด,หุ้นกู้บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน),หุ้นกู้บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ที่ดิน 6 รายการ รวม 57,200,000บาท อาทิ ที่ดินริมถนนหลานหลวง 1 งาน 23 ตรว. มูลค่า 30,000,000บาท ที่ดินย่านสุขุมวิท เขตพระโขนง 1 ไร่ 3 งาน 91 ตรว. 10,000,000 บาท ที่ดินปากช่อง 2 โฉนด 6,200,000บาท เป็นต้น ส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการในย่านหลานหลวง สุขุมวิท และชะอำ รวม 44,000,000บาท เงินฝาก 25 บัญชี รวม 24,263,318บาท ยานพาหนะ 6 รายการ รวม 20,100,000บาท โดยที่น่าสนใจคือรถยนต์ที่ได้มาเมื่อวันที่ 25 ก.ค.2557 ที่มีมูลค่าสูงถึง 10,000,000บาท