ปธ.ชวน เผยชัดในฐานนะพยาน รธน.ที่ว่าดี เป็นประชาธิปไตย ทำไมมี นายกฯ-รมต. โดนคดีทุจริตมากที่สุด?

2918

แซะสุดเจ็บ!? “ปธ.ชวน” เฉือนนุ่มๆ เผยชัดในฐานนะพยาน รธน.ที่ว่าดี เป็นประชาธิปไตย ทำไมมี นายกฯ-รมต. โดนคดีทุจริตมากที่สุด?

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 ทางด้านของ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในการอบรมนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 12 ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใสในการป้องกันทุจริต”

ซึ่งได้มีบางช่วงบางตนอที่น่าสนใจ เมื่อ นายชวน กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นนักการเมือง และอยู่ในการเมืองมา52ปี ก็พูดได้ในฐานะประจักษ์พยานว่า แนวโน้มการทุจริต ประพฤติมิชอบไม่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากส่วนราชการ ร่วมมือด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่ ดังนั้นท่านอย่าแปลกใจว่ามีบางยุค บางสมัยคิดว่าใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ดี ฉบับที่เป็นประชาธิปไตยแล้ว ก็ยังกลายเป็นยุคสมัยที่มีรัฐมนตรีติดคุกมากที่สุด

ซึ่งป.ป.ช.เจ้าของหลักสูตร ควรจะนำคดีเหล่านั้นมาให้นักศึกษาได้ดู โดยเฉพาะคดีที่จบไปแล้ว มีคนติดคุกไปแล้ว ถูกลงโทษไปแล้วมากมาย ที่ป.ป.ช.มีส่วนร่วม หรือบางคดีที่แม้ป.ป.ช.จะไม่ได้มีส่วนร่วมก็ควรนำมาให้นักศึกษาได้ศึกษา เพราะทุกเรื่องมีประโยชน์ที่จะทำให้เราได้รู้ว่า บ้านเมืองเรามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

“เราจะได้ศึกษาว่า ทำไมคนระดับสูงสุด อย่างระดับนายกฯ มาจนถึงระดับรัฐมนตรี รวมทั้งยังมีข้าราชการระดับสูง ไปจนถึงภาคเอกชน ทำไมถึงมีคนต้องติดคุกอย่างนั้น เราจะได้เข้าใจว่าที่ไป ที่มาเป็นอย่างไร มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง เป็นบทเรียนป้องกันไม่ให้คนของเรา หรือตัวเราเองต้องอยู่ในชะตากรรมเช่นนั้น”