ผบ.ทบ.นำ232นายพลถวายสัตย์ฯ พร้อมสละชีวิต รักษาสถาบันไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่

1819

จากที่พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ และ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (คนใหม่) ร่วมกระทำพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก โดยได้กระทำพิธีสักการะศาลพระชัยมงคลภูมิ วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นั้น

ล่าสุดวันนี้(1ต.ค.63) วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ได้โพสต์ เปิดเผยถึงภารกิจแรกของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ลงในเฟซบุ๊กด้วยว่า  ได้นำนายทหารชั้นนายพล 232 นาย ที่ได้พระราชทานยศสูงขึ้น ใน 1 ต.ค.63 และลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 2563 ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 องค์พระบิดา ของ นายร้อย จปร.

พลเอก ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว/รัชกาลที่ 10 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปวง ข้าพระพุทธเจ้า ที่มารวมกัน ณ ที่นี้ ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ และพระราชทาน ยศ ในระดับชั้นนายพลของกองทัพบก นั้น/ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นเกียรติยศ อันสูงยิ่งของการรับราชการ

ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระราชทาน กำเนิดโรงเรียนนายร้อยแห่งนี้ขึ้น ทั้งยังได้ทรงมีพระเมตตา ให้ทรงรับ/และ เปิดโอกาสให้ลูกหลานของประชาชนชาวไทย ทั่วไป ได้เข้าศึกษาเล่าเรียนโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ เพื่อให้ได้ เข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ ช่วยกันปกปักรักษา เอกราชอธิปไตย ของประเทศชาติ ราชอาณาจักรไทย ให้อยู่ มาจนทุกวันนี้

นอกจากนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้า ยังได้รับพระมหา กรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทาน กระบี่ และพระราชทานยศ นายทหารสัญญาบัตรมาโดยตลอด ห้วงเวลาการรับราชการที่ผ่านมา พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่องค์พระมหากษัตริย์ องค์จอมทัพไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มีต่อปวงข้าพระพุทธเจ้า

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักสานึกและเทิดทูนไว้เหนือเกล้า เหนือกระหม่อม พร้อมทั้งขอถวายสัตย์ปฏิญาณ/ที่จักจงรักภักดี/ จักยอมอุทิศตน พร้อมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้อง และรักษาไว้ ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติ ราชอาณาจักรแห่งนี้ และจักเทิดทูนรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์เจ้า พระบรมราชจักรีวงศ์/จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ที่มา : เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam
ที่มาแฟ้มภาพ : TNEWS