“สมศักดิ์ เจียมฯ” แบไต๋ “ทักษิณ” เดินยุทธศาสตร์ผิด หนุน “ธรรมนัส” ท้าทาย “บิ๊กตู่”

2581

วงในไขปริศนา!? “สมศักดิ์ เจียมฯ” แบไต๋ “ทักษิณ” เดินยุทธศาสตร์ผิด หนุน “ธรรมนัส” ท้าทาย “บิ๊กตู่” สุดท้ายกินแห้วทั้งคู่!

สืบเนื่องจากกรณีสุดร้อนแรงหลังจากที่ทางด้านของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้แถลงข่าวที่รัฐสภากรณีขอลาออกจากตำแหน่ง โดยยื่นหนังสือลาออกถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และต่อมาได้มี ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี 2 คน คือ 1.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว เป็นการสั่งปลดตาม ม.171 โดยมีรายละเอียดประมาณว่า

“นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี”

ล่าสุดทางด้านของ นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ต้องหาใน ม.112 ซึ่งลี้ภัยอยู่ในฝรั่งเศส ได้ทวีตข้อความระบุว่า

“ประยุทธ์ยังครองความเป็นใหญ่ ธรรมนัสที่คิดจะท้าทาย ต้องตกกระป๋องไป ทักษิณที่คิดทางยุทธศาสตร์ ไม่โจมตีธรรมนัสเรื่อยมา รับประทานแห้ว”