สหรัฐฯจัดประชุมด้านข่าวกรองทางทหารที่ฮาวาย?! อินโดนีเซีย-สิงคโปร์-เวียดนามเข้าร่วม

1345

เว็บไซต์ของกองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ (INDOPACOM) เมื่อวันที่  7 ก.ย.2564 เผยแพร่ผลการประชุมหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหารประจำภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 (Indo-Pacific Intelligence Chiefs Conference-IPICC) จัดขึ้นระหว่าง 5-7 ก.ย.64 ที่รัฐฮาวาย ในหัวข้อ Overcoming Global Intelligence Challenges through Partnership เพื่อกระชับความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหาร 14 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเสถียรภาพในภูมิภาคและขีดความสามารถทางทหาร ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายและนักรบต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศ ความมั่นคงทางทะเล ความท้าทายในพื้นที่สีเทา (gray zone) และการแข่งขันยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 

โดยการประชุมครั้งนี้มีประเทศในเอเชีย ตอ.ต. เข้าร่วม ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม งานนี้ไทยไม่ได้เข้าร่วม

ในงานนี้หัวหน้ากองทัพอากาศและผู้นำระดับสูงจากภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก รวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมการประชุม Pacific Air Chiefs Symposium 2021 (PACS-21) และการประชุมสุดยอดผู้นำเกณฑ์อาวุโสครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่กองทัพอากาศแปซิฟิก ( PACAF) วันที่ 31 ส.ค. ถึง 2 ก.ย.

พลตรีเคน วิลส์บัค ผู้บัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมี พล.อ. ซีคิว บราวน์ จูเนียร์ เสนาธิการกองทัพอากาศสหรัฐฯ และหัวหน้าหน่วยกองทัพอากาศ 14 คนเข้าร่วมจากประเทศต่างๆ หัวข้อในปีนี้เน้น “ความร่วมมือที่ยั่งยืนเพื่อเสถียรภาพในภูมิภาค” มุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจร่วมกันของปัญหาและความท้าทายทั่วไป ในขณะที่เพิ่มขีดความสามารถ ความสามารถ และการทำงานร่วมกัน

“เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรและหุ้นส่วนที่มีความคิดเหมือนกัน” บราวน์กล่าว “เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และต้องการหาแนวทางร่วมกันที่ดีที่สุดโดยปรึกษาหารือกับพันธมิตรและเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์วิกฤต”

ในการกล่าวเปิดงาน วิลส์บัคเน้นว่าสิ่งที่ทำให้ PACS-21 แตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆ คือปี 2021 เป็นปีแรกของงานที่มีการประชุมสุดยอด SEL ซึ่งรวมบทสัมนาเกี่ยวกับการศึกษาทางทหารอย่างมืออาชีพ

SELs ได้เยี่ยมชมสำนักงานPOW/MIA ของกระทรวงกลาโหม USS Missouri และร่วมมือกันพัฒนากฎบัตรที่ลงนามแต่ละฉบับซึ่งกำหนดเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและมุ่งเน้นไปที่ความมั่งคั่งและความปลอดภัยในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

ผู้บัญชาการกองท้พอากาศ กล่าวว่า“เราตั้งใจที่จะเร่งให้เกิดการมีส่วนร่วมในฐานะผู้นำระดับสูงทั่วทั้งอินโดแปซิฟิกและกับพันธมิตรของเราทั่วโลก”  ด้านเดวิด วูล์ฟ หัวหน้ากองบัญชาการ PACAF กล่าวว่า “เราต่างเข้าใจตรงกันและรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีการรวมตัวของเจ้าหน้าที่ ในเครือข่ายของเราและจัดระบบการฝึกอบรมให้เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของกันและกันในช่วงวิกฤต”

งานนี้มีการประชุมระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่หลากหลาย การจำลองฝึกซ้อมที่โต๊ะ และการอภิปรายหมู่

“ความสำคัญของการฝึกคือจุดเริ่มต้นของการสนทนา” เคนเนธ อี. คลิกเก้ ผู้อำนวยความสะดวกในการฝึกภายใต้ PACS-21 และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของสหรัฐฯกล่าวว่า “ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการติดต่อประสานงานกัน ความหวังของฉันก็คือ เรายังคงมีการเจรจาเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน และทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น”

ระหว่างการฝึกซ้อมที่ หัวหน้าอากาศยานของผู้เข้าร่วม แยกย้ายกันไปเป็นทีม แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (HA/DR) สองรอบ ซึ่งกำหนดให้แต่ละทีมต้องร่วมมือกันเพื่อให้ภารกิจสำเร็จ

การประชุมสัมมนายังเน้นไปที่หัวข้อที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยระดับภูมิภาค การรับรู้โดเมนทางอากาศ การดำเนินงานแบบหลายโดเมน การทำงานร่วมกัน และความปลอดภัยทางไซเบอร์