สุชาติ อ้าง “วิษณุ-อิทธิพล” ประชุมลับ วางแผนปลดตนเองจากศิลปินแห่งชาติ

1224

ไหนว่าอยากให้ปลด? สุชาติ ส่งทนาย เอาผิด กวช.สั่งปลดศิลปินแห่งชาติ อ้าง “วิษณุ-อิทธิพล” ประชุมลับ ตั้งใจเอาตนเองออก?

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีมติยกเลิกการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2554

ซึ่งตามเอกสารจากกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้เผยแพร่เรื่องการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติ ของนายสุชาตินั้น มีความโดยสรุปว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้แจ้งมติคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติจากการพิจารณาในการประชุมลับกรณีการแสดงพฤติการณ์อันไม่เหมาะสมของนายสุชาติ ซึ่งได้กระทำการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมในเฟซบุ๊กอยู่เป็นประจำ โดยมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันฯ

อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางด้านของ นายสุชาติ ยังได้โพสต์ข้อความท้าทายให้ กระทรวงวัฒนธรรม ปลดตนเองออกมาจาก ศิลปินแห่งชาติ มาตั้งแต่ ปี62

ล่าสุดในวันที่ 8 ก.ย.64 ทางด้านของ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวในเรื่อง “ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติ” ของผมนั้น ผมขอบคุณในคำแนะนำและกำลังใจจากหลายท่าน ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักกันมาก่อน แต่ยืนอยู่ฝั่งเดียวกัน ด้วยความรู้สึกปีติอย่างยิ่ง

คำแนะนำของท่านในประเด็นเรื่องข้อกฎหมายทำให้ผมรู้สึกว่าต้อง “ไม่เฉย” ความจริงผมก็ปรึกษาหารือกับเพื่อนมิตรมาตลอด และเห็นว่า แม้ผมจะไม่แยแสแล้ว แต่ก็จำต้องถามหาบรรทัดฐานของความถูกต้อง ยิ่งเห็นวิธีปฎิบัติที่มีธงนำมาอย่างสามานย์ โดยตั้งใจทำให้ผมเสียหาย อับอาย ก่อนจะได้รับหนังสือ “ยกเลิกการยกย่อง” จากกระทรวงวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ ที่มาล่าช้ากว่่าข่าวที่ปรากฎถึง 10 วัน ทำให้เห็นการปฎิบัติที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบมาพากลและ “ผิดปกติ” มากขึ้น

ทั้งที่ก็น่าจะให้เกียรติกันบ้างในฐานะที่ผมเคยมีส่วนร่วมก่อตั้งโครงการนี้มาตั้งแต่ครั้งริเริ่มโครงการเมื่อ พ.ศ.2527 ในสมัยที่นายชวน หลีกภัย เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และอีกทั้งผมยังเคยเข้าไปช่วยงานเป็นคณะอนุกรรมการ สาขาวรรณศิลป์ ในช่วงปี พ.ศ.2533 – 2535 ขณะเมื่อกระทรวงวัฒนธรรมยังมี “สถานะ” เป็นแค่หน่วยงานเล็กๆในกระทรวงศึกษาธิการที่เรียกว่า “สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ” ( สวช.) โดยได้รับเชิญจาก ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง ที่เป็นเลขาธิการของสำนักงานนี้ในขณะนั้น

เอาเป็นว่าการประชุมลับของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่มีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน และ นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ที่ร่วมมือกันแก้ไขกฎกระทรวงเมื่อปี พ.ศ.2563 เพื่อให้สามารถยกเลิกการยกย่อง “ศิลปินแห่งชาติ” ในครั้งนี้ได้นั้น สาธารณชนคงจะได้ทราบว่า คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติคณะนี้เหมือนจะตั้งธงไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม คือมีเป้าทางการเมืองที่จะทำให้ผมอับอายและเสียหายในประวัติชีวิตการทำงาน

เพื่อต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมที่ได้รับจากการปฎิบัติราชการอย่างไม่ถูกต้อง และเพื่อสร้างบรรทัดฐานเรื่องนี้ไว้ให้ปรากฎแก่ “ศิลปินแห่งชาติ” คนอื่นๆในเวลาต่อไป ไม่ว่าท่านจะมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไร บัดนี้ เรื่องนี้ก็ได้ปรากฎให้สาธารณชนได้ร่วมพิจารณารับทราบเรียบร้อยแล้ว

เพื่อดำรงขั้นตอนต่างๆตามกฎหมายให้ถูกต้อง ผมจึงได้มอบอำนาจให้กับทนายจาก “ภาคีนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน” เพื่อช่วยทำความจริงให้ปรากฎว่า “การยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติ” ของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งนี้ มีความชอบธรรมในคำสั่งทางราชการหรือไม่
ความคืบหน้าในเรื่องนี้จะเป็นเช่นใด ผมจะรายงานให้สาธารณชนรับทราบเป็นระยะต่อไป ขอขอบคุณในทุกคำแนะนำและความปรารถนาดีที่ท่านได้มอบเป็นไมตรีมาให้แก่ผมในช่วงบั้นปลายของชีวิต