องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน แฉ นักการเมืองท้องถิ่น ใช้เทคนิคใหม่ รีดไถเงินลูกจ้าง

1082

แสบสุดๆ! องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน แฉ นักการเมืองท้องถิ่น ใช้เทคนิคใหม่ รีดไถเงินลูกจ้าง หากไม่จ่ายจะถูกไล่ออกทันที!

เรียกได้ว่าการทุจริตของสายงานการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่นนั้น มีการทุจริตคอรัปชั่น ให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง และเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก การกินเล็กกินน้อยในระดับท้องถิ่น รวมกันแล้วมากมายมหาศาล แต่ก็น้อยครั้งที่เรื่องเหล่านี้จะถูกนำมาตีแผ่ หรือขยายเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิด

ล่าสุดทางด้านของ ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ออกมาเปิดเผยถึง เทคนิคใหม่ของนักการเมืองท้องถิ่น ในการรีดไถเงินลูกจ้าง โดยอ้างว่าเป็นเงินค่าตำแหน่ง หากไม่ให้ก็จะถูกปลดออกจากงาน

รีดไถ..
ที่ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นักการเมืองท้องถิ่นเรียกร้อง ‘เงินค่าตำแหน่ง’ จากลูกจ้าง/พนักงานทุกรายที่ต้องการจะต่อสัญญาจ้าง
เพื่อป้องกันการแอบบันทึกเสียงหรือคลิปวิดีโอ แทนที่จะพูดเองเขาจะเรียกพนักงานเข้ามาพบทีละคนแล้วยื่นกระดาษให้ ‘อ่าน’ ข้อความที่เขาเขียน มีใจความว่า
ภายใน 30 กันยายน หากไม่นำเงิน “ค่าตำแหน่ง” มามอบก็จะถูกปลดออกจากงาน คือไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างและจะตั้งคนใหม่เข้ามาแทนที่ทันที

จำนวนเงินที่ต้องนำมาจ่าย จะคิดเป็นสัดส่วนจากเงินเดือนที่ได้รับ และต้องเป็นเงินสดเท่านั้น โดยให้นำมามอบไว้ที่เจ้าหน้าที่ชื่อ นาง อ.ส.
นี่ไม่ใช่เรื่องร้องเรียนที่แปลกใหม่เลย พฤติกรรมนักการเมืองท้องถิ่นทำร้ายคนไทยด้วยกัน กลายเป็นธรรมเนียมที่แพร่หลายเลียนแบบกันมายาวนาน
ทำอย่างไรจะหมดไปจากแผ่นดินไทยเสียที
ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ