เปิดหนังสือเตรียมอุดมฯพัฒนาการ สั่งหยุดเรียน 1 วันเลี่ยงม็อบ ยันเด็กแสดงออกการเมืองได้แต่ต้องไม่ก้าวล่วงสถาบันฯ

3489

จากกรณี “กลุ่มเกียมพัฒนาประชาธิปไตย” นัดหมายทำกิจกรรม “ชมพูพันธุ์ทิพย์แตกกิ่งใบ ประชาธิปไตยจะผลิบาน” ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นั้น

ล่าสุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นเวลา 1 วัน และให้นักเรียนเรียนออนไลน์ตามตารางที่กำหนด

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวระบุว่า โรงเรียนมิได้ปิดกั้นการแสดงออกทางการเมืองของนักเรียน โดยให้แสดงออกได้อย่างมีเสรีภาพและสร้างสรรค์ แต่การชุมนุมต้องไม่ก้าวล่วงสถาบัน และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกร่วมกิจกรรมเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงขอแจ้งปิดสถานศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเกียมพัฒนาประชาธิปไตย ยืนยันว่าจะไม่เลื่อนการจัดกิจกรรม แต่จะย้ายสถานที่ไปหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และเปลี่ยนเวลาเป็นตั้งแต่ 15.30 น.เป็นต้นไป