“วันชัย” เผยความลับ ส.ว.ส่งสัญญาณ เตรียมโหวตคว่ำแก้รธน.

1372

ไม่เอาด้วยแน่นอน!? ส.ว.ส่งสัญญาณลับ เทแน่ เตรียมโหวตคว่ำแก้รธน. ปูดบัตร 2 ใบ กลุ่มนักการเมือง ทำเพื่อตัวเอง!

สืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้นัดประชุมร่วมรัฐสภา ส.ส.และ ส.ว. เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตรา เรื่องการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง ส.ส.จากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบและเปลี่ยนระบบการคิดคะแนนผลการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 10 ก.ย.นี้

ซึ่งจะต้องเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภากึ่งหนึ่งขึ้นไป และในจำนวนดังกล่าวนั้นต้องใร สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือต้องไม่น้อยกว่า 84 เสียง

ล่าสุดทางด้านของ นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ได้เปิดเผยผ่านที่ประชุมร่วมว่า ตั้งแต่การพิจารณาวาระ 2 มีสัญญาณอยู่แล้วถ้าวันนั้นไม่มีการปรับปรุงแก้ไขในบางบทหรือบางมาตรา เชื่อว่าอาจจะไม่ผ่านการพิจารณาในวันนั้น ทางกมธ.แก้รัฐธรรมนูญจึงมีการปรับปรุงแก้ไขกันในตอนเช้าก่อนที่จะเริ่มการประชุม ถือเป็นสัญญาณหนึ่ง และอีกประการหนึ่งก่อนที่จะมีการลงคะแนนสังเกตได้ว่า ส.ว.งดออกเสียงเป็นจำนวนมาก แม้ว่าส.ว.ส่วนหนึ่งจะไม่ลงคะแนน เขาก็ชนะอยู่แล้ว เพราะเป็นการใช้เสียงข้างมากปกติ ดังนั้น ส.ว.ส่วนใหญ่จึงวางท่าทีแบบกลางๆ ไว้ และตัดสินใจอีกครั้งในวันที่ 10 ก.ย.นี้

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

นอกจากนี้ทางด้านของ นายวันชัย ยังได้เปิดเผยอีกด้วยว่า หลังจากที่ได้มีการลงคะแนนในวาระ 2 ทางด้านของ ส.ว. ก็ได้มีการพูดคุยกันตลอดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เป็นเรื่องของพรรคการเมือง และนักการเมืองล้วนๆ ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น เราเห็นว่า หากระบบแบบนี้มีข้อบกพร่อง และย้อนรอยกลับไปตั้งแต่ปี 40 ไม่ได้ต้องการแก้ไขเพื่อเดินหน้า แต่เป็นการแก้ถอยหลัง

สุดท้ายทางด้านของ นายวันชัย ยังได้เปิดเผยถึงทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนของกลุ่ม ส.ว. โดยมีรายละเอียดว่า ยังค่อนข้างชัดเจนเชื่อว่าในวันที่ 9 ก.ย. จะมีความชัดเจน แต่เท่าที่ตนติดตามมาโดยตลอดมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ว่าอาจจะไม่รับร่างครั้งนี้ก็ได้