ลูกยงยุทธ-อดีตแดงเชียงใหม่-หน.การ์ดจตุพร โหวตน้องเนวิน-รมต.รัฐบาล หักเจ้าของพรรค?

1684

สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2564 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานนั้น

โดยรัฐมนตรีถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี , นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข , นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ,นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ,นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ต่อมาปรากฎว่า ผลการลงมติ มีรายชื่อ ส.ส.งูเห่า ในพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่ได้ลงมติไปในญัตติ “ไม่ไว้วางใจ” แต่มีการงดออกเสียง และไม่ลงมติ โดยมีส.ส.จากพรรคก้าวไกล มากถึง 6 คน ตามมาด้วยพรรคเพื่อไทย ไม่ลงมติรวม 3 ราย และงดออกเสียงอีก 3 ราย และพรรคเพื่อชาติ ไม่ได้ลงมติไปในญัตติ “ไม่ไว้วางใจ” แต่มีการงดออกเสียง และไม่ลงมติ มีนางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช , นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล , นางลินดา เลิดชัย และนายอารี ไกรนรา

สำหรับผลการลงคะแนนของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับคะแนนไว้วางใจสูงสุดในครั้งนี้ พบว่า การออกเสียงลงคะแนนของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านแทบจะไม่มีแตกแถว มีเพียงส.ส.ก้าวไกล ลงมติไว้วางใจ ได้แก่ นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ด้าน ส.ส.จากพรรคเพื่อชาติ ได้แก่ น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล นางลินดา เชิดชัย และนายอารี ไกรนรา ลงมติงดออกเสียง ยกเว้นนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคที่ลงมติไม่ไว้วางใจ

ขณะที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พรรคเพื่อชาติที่ มีนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ลงมติไม่ไว้วางใจนายศักดิ์สยามคนเดียว ส่วนส.ส.อีก 4 คน ลงมติงดออกเสียง ได้แก่ น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ,นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล, นางลินดา เชิดชัย และนายอารี ไกรนรา

สำหรับผลคะแนนของนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน พรรคเพื่อชาติ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรค โหวตไม่ไว้วางใจนายสุชาติ แต่ลูกพรรคที่เหลืออีก 4 คน งดออกเสียง

ส่วนนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พรรคเพื่อชาติ มีแค่นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติที่ลงมติไม่ไว้วางใจ ส่วนลูกพรรคเพื่อชาติอีก 4 คน ลงมติงดออกเสียง

อย่างไรก็ตาม การลงมติครั้งนี้ของ 4 ส.ส.พรรคเพื่อชาติ เป็นที่น่าจับตามอง เพราะน.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช นั้นเป็นลูกสาวยงยุทธ ติยะไพรัช , นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล เป็นอดีตแกนนำเสื้อแดงเชียงใหม่
, นางลินดา เชิดชัย เป็นอดีตส.ส.เพื่อไทย และนายอารี ไกรนรา เป็นอดีตหัวหน้าการ์ดของจตุพร ซึ่งเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายทักษิณ ชินวัตร แต่ครั้งนี้กลับลงมติงดออกเสียงให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม