ส.ส.เต้ เปิด3พรรคเล็ก โหวตคว่ำนายกฯ โวนักรบเพื่อประชาธิปไตย

664

จากกรณีที่ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล” ตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ทั้งนี้เสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 482 เสียง โดยแบ่งเป็นฝ่ายร่วมรัฐบาล 271 เสียง และเสียงของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 211 เสียง โดยผลโหวตการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

1.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 208 เสียง ไว้วางใจ 264 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง

2.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 196 เสียง ไว้วางใจ 269 เสียง และงดออกเสียง 11 เสียง

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

3.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 201 เสียง ไว้วางใจ 263 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

4.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 195 เสียง ไว้วางใจ 269 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

5.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 199 เสียง ไว้วางใจ 270 เสียง และงดออกเสียง 8 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

6.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 202 เสียง ไว้วางใจ 267 เสียง และงดออกเสียง 9 เสียง

ด้านนาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์  ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้เปิดเผยถึงการลงคะแนนเสียงในวันนี้ด้วยว่า “วันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่ เป็นนักรบเพื่อประชาธิปไตย วันนี้เป็นนิมิตรหมายใหม่ที่ดี มีพรรคเล็ก 3 คน (รักษ์ผืนป่าประเทศไทย, ประชาธิปไตยใหม่ และพรรคไทยรักธรรม) ลงมติไม่ไว้วางใจนายก ยืนยันทำเต็มที่แล้ว พร้อมสู้ต่อไป

 

อย่างไรก็ตามทีมข่าวเดอะทรูธ ได้ตรวจสอบถึงพรรคเล็กที่นายมงคลกิตติ์กล่าวถึง ก็พบว่าสำหรับ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย มีส.ส.จำนวน 2 คน คือ นายดำรงค์  พิเดช ที่เป็นหัวหน้าพรรค และอีก 1 เสียง คือ นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง ส่วนพรรคประชาธิปไตยใหม่ มีส.ส. 1 คน คือนายสุรทิน พิจารณ์ และพรรคไทรักธรรม ก็มีจำนวนส.ส. 1 คน คือ นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค