ส.ส.เต้ เปิด3พรรคเล็ก โหวตคว่ำนายกฯ โวนักรบเพื่อประชาธิปไตย

1266

จากกรณีที่ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล” ตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ทั้งนี้เสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 482 เสียง โดยแบ่งเป็นฝ่ายร่วมรัฐบาล 271 เสียง และเสียงของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 211 เสียง โดยผลโหวตการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

1.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 208 เสียง ไว้วางใจ 264 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง

2.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 196 เสียง ไว้วางใจ 269 เสียง และงดออกเสียง 11 เสียง

3.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 201 เสียง ไว้วางใจ 263 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

4.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 195 เสียง ไว้วางใจ 269 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

5.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 199 เสียง ไว้วางใจ 270 เสียง และงดออกเสียง 8 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

6.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 202 เสียง ไว้วางใจ 267 เสียง และงดออกเสียง 9 เสียง

ด้านนาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์  ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้เปิดเผยถึงการลงคะแนนเสียงในวันนี้ด้วยว่า “วันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่ เป็นนักรบเพื่อประชาธิปไตย วันนี้เป็นนิมิตรหมายใหม่ที่ดี มีพรรคเล็ก 3 คน (รักษ์ผืนป่าประเทศไทย, ประชาธิปไตยใหม่ และพรรคไทยรักธรรม) ลงมติไม่ไว้วางใจนายก ยืนยันทำเต็มที่แล้ว พร้อมสู้ต่อไป

 

อย่างไรก็ตามทีมข่าวเดอะทรูธ ได้ตรวจสอบถึงพรรคเล็กที่นายมงคลกิตติ์กล่าวถึง ก็พบว่าสำหรับ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย มีส.ส.จำนวน 2 คน คือ นายดำรงค์  พิเดช ที่เป็นหัวหน้าพรรค และอีก 1 เสียง คือ นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง ส่วนพรรคประชาธิปไตยใหม่ มีส.ส. 1 คน คือนายสุรทิน พิจารณ์ และพรรคไทรักธรรม ก็มีจำนวนส.ส. 1 คน คือ นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค