เปิดผลโหวตศึกซักฟอก นายกฯ-5 รมต. ผ่านฉลุย! “เฉลิมชัย” คะแนนสูงสุด “สุชาติ” ได้เสียงต่ำสุด!

1318

เปิดผลโหวตศึกซักฟอก นายกฯ-5 รมต. ผ่านฉลุย! “เฉลิมชัย” คะแนนสูงสุด “สุชาติ” ได้เสียงต่ำสุด!

จากกรณีที่ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล” ตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามรายนามดังต่อไปนี้

1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
3.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
4.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
5.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 482 เสียง โดยแบ่งเป็นฝ่ายร่วมรัฐบาล 271 เสียง และเสียงของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 211 เสียง โดยผลโหวตการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 208 เสียง ไว้วางใจ 264 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง

2. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 196 เสียง ไว้วางใจ 269 เสียง และงดออกเสียง 11 เสียง

3. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 201 เสียง ไว้วางใจ 263 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

4.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 195 เสียง ไว้วางใจ 269 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

5.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 199 เสียง ไว้วางใจ 270 เสียง และงดออกเสียง 8 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

6.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ 202 เสียง ไว้วางใจ 267 เสียง และงดออกเสียง 9 เสียง