สปป.ลาวเซ็นMOUกับบริษัทเอกชน!?! จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเร่งพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

1325

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2564 สำนักข่าวสารประเทศลาวรายงานว่า นายพูขง จิดฮูบโลก หัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร และนายลัดตะนะมะนี คูนนีวง รองประธานอาวุโสกลุ่มบริษัท AIF ซึ่งเป็นภาคเอกชนของลาว ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 

ว่าด้วยการศึกษาการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อบริหารพร้อมทั้งปรับปรุงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร โดยจะพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ การบริหารภาครัฐ ระบบจัดเก็บงบประมาณ และจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลของรัฐบาล ทั้งนี้ รัฐบาลลาวคาดว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมลาวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ในประเทศลาว เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงสังคมเข้าสู่ดิจิทัลเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และการระบาดโควิด-19อย่างต่อเนื่อง ทำให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลง และนิยมดำเนินชีวิตประจำวันผ่านเครื่องมือสื่อสารทันสมัย ทั้งโทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค ทีวีดาวเทียม ทีวีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในชีวิตเป็นดิจิทัลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในขอบเขตและวิธีที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และเป็นที่ยอมรับในศักยภาพที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

ขณะที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในฐานะประเทศกำลังพัฒนา ลาวยังคงพยายามไล่ตามเพื่อนบ้านในการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชน และริเริ่มสร้างสังคมดิจิทัลโดย มุ่งเป้าพัฒนารัฐบาลแห่งชาติเข้าสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล อย่างจริงจัง

นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT และลอจิสติกส์ที่จำเป็นมากแล้ว กรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่แข็งแกร่งซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการนำดิจิทัลไปใช้ ตลอดจนสร้างความมั่นใจในการปกป้องพลเมืองจากภัยของเทคโนโลยีในเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ในการพัฒนาประเทศ

รายงาน We Are Social’s Digital 2019 ปรากฏว่าชาวลาวประมาณเจ็ดล้านคน 39 เปอร์เซ็นต์ (ประมาณ 2.7 ล้านคน) เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 39 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ใช้โซเชียลมีเดียและ 37 เปอร์เซ็นต์ (ประมาณ 2.6 ล้านคน) เป็นผู้ใช้โซเชียลมีเดียบนมือถือ ทำให้ประเทศเทียบเท่ากับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเมียนมาร์ซึ่งมีประชากรมากกว่ามาก อย่างไรก็ตาม นับว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ในภูมิภาค แอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรประมาณ 268.2 ล้านคนก็มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ต 56 เปอร์เซ็นต์ (ประมาณ 150 ล้านคน) สำหรับประชากร

ล่าสุดปีนี้ รายงานจาก ‘Digital 2021 Global Overview Report’ปรากฎว่า จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในลาว

-มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในลาว3.55 ล้านคนในเดือนมกราคม 2564

-จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศลาวเพิ่มขึ้นจาก468,000 (+ 15%) ระหว่างปี 2020 และ 2021

-การเจาะอินเทอร์เน็ตในลาวอยู่ที่48.4%ในเดือนมกราคม 2564