จีนหนุนอัฟกานิสถานฟื้นฟูชาติ!?! ร้องตาลิบัน-ประชาคมโลกร่วมกันขจัดก่อการร้าย

1360

สหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันที่ 30 ส.ค.2564 ว่าได้เสร็จสิ้นการถอนตัวจากอัฟกานิสถาน และการประจำการทหาร 20 ปีในอัฟกานิสถานสิ้นสุดลง โฆษกตอลิบานประกาศ “เอกราชโดยสมบูรณ์ของอัฟกานิสถาน”ในวันเดียวกัน จีนตอบรับพร้อมสนับสนุนการฟื้นฟูชาติ แต่เรียกร้องรัฐบาลใหม่ตาลิบันต้องทำลายล้างกลุ่มก่อการร้ายให้หมดไป ตลอดจนประชาคมนานาชาติต้องร่วมมือกันในประเด็นนี้ไม่เลือกปฏิบัติหรือแอบหนุนช่วยบางกลุ่ม

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2564 สำนักข่าวAFP รายงานอ้างการแถลงของหวาง เวียนบิน(Wang Wenbin)โฆษก กระทรวงการต่างประเทศจีนว่า อัฟกานิสถานได้เข้าสู่ยุคใหม่ในการฟื้นฟูชาติหลังจากสหรัฐฯ ถอนทหารออกจากอัฟกานิสถาน ซึ่งจีนพร้อมกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือฉันมิตรกับกลุ่มตาลิบัน รวมทั้งคาดหวังว่าอัฟกานิสถานจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่เปิดเผยและเป็นตัวแทนที่ครอบคุลมได้

หวางกล่าวว่า การถอนตัวของสหรัฐฯ จากอัฟกานิสถานแสดงให้เห็นว่าการแทรกแซงทางทหารอย่างป่าเถื่อนในประเทศอื่น ๆ และนโยบายการยัดเยียดค่านิยมและระบบสังคมไปยังประเทศอื่น ๆ จะไร้ประโยชน์และจบลงด้วยความล้มเหลวเสมอ อัฟกานิสถานได้หลุดพ้นจากการยึดครองของทหารต่างชาติ และชาวอัฟกันกำลังยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นใหม่เพื่อสันติภาพและการฟื้นฟู 

ประเทศจีนเคารพอธิปไตย ความเป็นอิสระ และบูรณภาพแห่งดินแดนของอัฟกานิสถานมาโดยตลอด ยึดมั่นในการไม่แทรกแซงกิจการภายในของอัฟกานิสถาน และดำเนินนโยบายที่เป็นมิตรต่อชาวอัฟกันทั้งหมดต่อไป

อดีตและปัจจุบันของอัฟกานิสถานแสดงให้เห็นว่าการบรรลุสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจจะเป็นไปไม่ได้ หากปราศจากการจัดตั้งโครงสร้างทางการเมืองที่เปิดกว้างและครอบคลุม การดำเนินการตามนโยบายต่างประเทศและในประเทศในระดับปานกลางและรอบคอบ และการทำลายล้างกลุ่มก่อการร้ายทั้งหมดจึงเป็นแนวทางที่ถูกต้อง  

จีนจะยังคงรักษาการสื่อสารและการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่ายในอัฟกานิสถานและประชาคมระหว่างประเทศ และให้การสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อช่วยอัฟกานิสถานฟื้นฟูสันติภาพ สร้างเศรษฐกิจใหม่ ต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายทั้งหมด รวมถึง ETIM ซึ่งเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชายแดนมณฑลซินเจียง และบูรณาการเข้ากับประชาคมระหว่างประเทศ

หวางยังกล่าวย้ำถึงประเด็นกลุ่มก่อการร้ายว่า การโจมตีของผู้ก่อการร้ายในกรุงคาบูลครั้งล่าสุดได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าสงครามในอัฟกานิสถานไม่บรรลุเป้าหมาย ในการกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน ประเทศต่างๆ ควรปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและมติของคณะมนตรีความมั่นคง และต่อสู้อย่างเฉียบขาดกับองค์กรก่อการร้ายระหว่างประเทศ เช่น ETIM รัฐอิสลาม และอัลกออิดะห์ผ่านความร่วมมือ ในเรื่องของการต่อต้านการก่อการร้าย จะต้องไม่มีวิธีการสองมาตรฐานหรือวิธีการคัดเลือกสนับสนุนบางกลุ่ม

ในประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในอัฟกานิสถาน หวางกล่าวว่าแทนที่สหรัฐจะเดินจากไป เฉยๆ สหรัฐฯควรแบกรับความรับผิดชอบอย่างจริงจังและทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับเศรษฐกิจ การดำรงชีวิต และความต้องการด้านมนุษยธรรม ช่วยผู้มีอำนาจใหม่รักษาการดำเนินงานตามปกติของสถาบันที่ปกครอง รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงสาธารณะ ระงับการเสื่อมราคาของสกุลเงินและการเพิ่มขึ้นของราคา และเริ่มต้นเส้นทางแห่งสันติภาพและการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด

เป็นเวลานานแล้วที่จีนให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอัฟกานิสถาน และมีบทบาทอย่างแข็งขันในการปรับปรุงความสามารถในการพัฒนาตนเองของอัฟกานิสถานและการดำรงชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น จีนจะยังคงสนับสนุนกระบวนการสันติภาพและการฟื้นฟูในอัฟกานิสถานต่อไปโดยเคารพในเจตจำนงและความต้องการของอัฟกานิสถาน

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำกรุงคาบูลยังคงเปิดดำเนินการอยู่ แม้ว่ารัฐบาลจีนเริ่มอพยพชาวจีนออกจากอัฟกานิสถานเมื่อห้วงเวลาระหว่างเดทอน ก.ค.-ส.ค.2564 อย่างไรก็ดี จีนยังไม่ประกาศยอมรับว่ากลุ่มตอลีบันเป็นรัฐบาลโดยพฤตินัย และยังคงเฝ้าระวังกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวอุยกูร์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมที่ต้องการแทรกซึมพื้นที่เขตปกครองตนเองซินเจียง