ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ชี้ชัด ม็อบ 19 กันยา ซ้ำเติมวิกฤตความเดือดร้อนของประชาชน

2892

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ชี้ชัด ม็อบ 19 กันยา ซ้ำเติมวิกฤตความเดือดร้อนของประชาชน ควรลงโทษสูงสุด ยุบพรรคการเมืองที่มีนักการเมืองหนุนหลังการชุมนุมล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ

จากกรณีที่ได้มีการชุมนุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และท้องสนามหลวง และทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการบุกพังประตูเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากทางธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการชุมนุม ซึ่งในการชุมนุมครั้งนี้ได้มีการขึ้นปราศรัยของแกนนำได้มีการพูดโจมตีสถาบันอย่างชัดเจนและดุเดือด

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ม็อบ 19 กันยายน กับ การซ้ำเติม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,119 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.9 ระบุ ม็อบ 19 กันยายนที่ผ่านมา ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ในขณะที่ร้อยละ 10.1 ระบุไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.0 ระบุ ใครผิดว่าไปตามผิด จัดการตามกฎหมายแกนนำม็อบและกลุ่มผู้สนับสนุน ไม่ให้มีการลอกเลียนแบบทำผิดซ้ำ ในขณะที่ร้อยละ 8.01 ระบุไม่ต้องจัดการ

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.2 ระบุ ม็อบ 19 กันยายน ซ้ำเติมวิกฤตชาติและซ้ำเติมวิกฤตความเดือดร้อนของประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 8.8 ระบุไม่ซ้ำเติม นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.0 ระบุ ม็อบและกลุ่มผู้สนับสนุนกำลังสร้างความแตกแยกและทำลายรากฐานของประเทศตนเอง ในขณะที่ร้อยละ 8.0 ระบุไม่สร้างความแตกแยก

และอีกปีะเด็นที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.2 ระบุ ควรลงโทษสูงสุด ยุบพรรคการเมืองที่มีนักการเมืองหนุนหลังการชุมนุมล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ ในขณะที่ร้อยละ 8.8 ระบุ ไม่ควร นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.1 ระบุ เห็นด้วยว่า ไม่รักแต่อย่าทำลาย ความรักความสามัคคีของคนในชาติ ห้ามล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติเพราะเป็นเรื่องจำเป็นต่อความสงบสุขของบ้านเมือง ในขณะที่ร้อยละ 3.9 ระบุไม่เห็นด้วย