อัษฎางค์ เปิดที่มา “คำสาปแช่งของวังหน้า กับอาถรรพ์ 19 กันยา” ม็อบบุกธรรมศาสตร์ พังประตู สถานที่หวงแหน

5700

อัษฎางค์ ยมนาค นักประวัติศาสตร์ชื่อดัง ได้โพสต์เล่าเรื่องราว “คำสาปแช่งของวังหน้า กับอาถรรพ์ 19 กันยา” ระบุว่า

“คำสาปแช่งของวังหน้า กับอาถรรพ์ 19 กันยา” กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้เอกราชของชาติจากพม่า และร่วมกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ได้ทรงร่วมศึกสงครามขับไล่อริราชศัตรูปกป้องพระราชอาณาจักรตลอดพระชนมชีพของพระองค์ ได้เสด็จไปในการพระราชสงครามทั้งทางบก และทางเรือ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ถึง 16 ครั้ง และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อีก 8 ครั้ง

ในขณะที่ประชวรใกล้สวรรคต ได้เสด็จประทับบนเสลี่ยงบรรทมพิงพระเขนย ให้มหาดเล็กเชิญเสด็จทอดพระเนตรรอบๆ พระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นด้วยความคิดและเรี่ยวแรงของพระองค์เอง

เล่ากันว่าทรงทั้งห่วงและหวงพระบวรราชวังที่โปรดให้สร้าง เมื่อเวลาประชวรหนักอยู่นั้นได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานต่อสมเด็จพระเชษฐา ให้พระโอรสธิดาของพระองค์ได้ประทับอยู่ในวังหน้าต่อไป

มีเรื่องเล่าลือให้ถึงพระเนตรพระกรรณว่า กรมพระราชวังบวรฯ ได้ออกพระโอษฐ์ตรัสสาปแช่งขณะประชวรและเสด็จทอดพระเนตรรอบๆ วังว่า

“ของเหล่านี้ กูอุตส่าห์ทำด้วยความคิดและเรี่ยวแรงเป็นหนักหนา หวังจะอยู่ชมนานๆ ก็ไม่ได้ชม ของใหญ่ของโตของกูดีๆ ของกูสร้าง ใครไม่ได้ช่วยเข้าทุนอุดหนุน กูสร้างขึ้นด้วยกำลังข้าเจ้าบ่าวนายของกูเอง นานไปใครไม่ใช่ลูกกู เข้ามาเป็นเจ้าของครอบครองขอผีสางเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุข”

เมื่อสมเด็จพระราชวังบวรฯ เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแทน

ครั้งนั้นคุณเสือพระสนมเอกได้กราบทูลขอให้เชิญเสด็จกรมพระราชวังบวรฯ พระองค์ใหม่ไปประทับ ณ พระบวรราชวังแทน แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไม่ทรงเห็นด้วยเพราะทรงรำลึกถึงคำตรัสสาปแช่ง จึงมีพระราชดำรัสว่า

“ไปอยู่บ้านช่องของเขาทำไม เขารักแต่ลูกเต้าของเขาๆ แช่งเขาชักไว้เป็นหนักเป็นหนา”

 

รู้อะไรมั้ย ว่าวันพระราชสมภพคือวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร?

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท มีพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปีกุน จ.ศ. 1105 ตรงกับวันที่ “19 กันยายน พ.ศ. 2286”

“19 กันยายน”

คือวันที่ “ม็อบ 19 กันยา ทวงคืน อำนาจราษฎร” ประกาศจะจัดงานในธรรมศาสตร์ให้ได้ ถึงแม้มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตและปิดประตู แต่ม็อบก็พังประตูธรรมศาสตร์เข้าไป

ธรรมศาสตร์คือส่วนหนึ่งของวังหน้า ซึ่งเป็นสถานที่หวงแหนของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท จนถึงขั้นสาบแช่งเอาไว้ว่า

“…ใครไม่ใช่ลูกกู เข้ามาเป็นเจ้าของครอบครองขอผีสางเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุข”

คำสาปแช่งที่แม้แต่รัชกาลที่ 1 ก็ยังตักเตือนผู้ที่คิดจะเข้าไปอยู่ในวังหน้าว่า อย่าเข้าไป

อัษฎางค์ ยมนาค
รวบรวม เรียบเรียง

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม กูเกิล วิกิพีเดีย