พิธาแกว่งปาก “ศิลปินแห่งชาติ” ตำแหน่งจอมปลอมต้องพินอบฯผู้มีอำนาจ!? โชว์โง่!! ไม่รู้ “สุชาติ”ได้เป็นสมัยรบ.ยิ่งลักษณ์!?

2359

พิธาแกว่งปาก “ศิลปินแห่งชาติ” ตำแหน่งจอมปลอมต้องพินอบฯผู้มีอำนาจ!? โชว์โง่!! ไม่รู้ “สุชาติ”ได้เป็นสมัยรบ.ยิ่งลักษณ์!?

จากกรณี คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีมติเอกฉันท์ยกเลิกการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตินายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ.2554 และจะมีการงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนรายเดือน หรือค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ขณะนี้กระบวนการอยู่ระหว่างขั้นตอนต่อไป โดยให้นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ยื่นคำร้องคัดค้านมติดังกล่าว

ล่าสุด ทางด้านของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ @Pita_MFP ว่า วัฒนธรรมที่ไม่มีเสรีภาพ ไม่มีค่าอะไรในยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับคุณค่าของตำแหน่งจอมปลอมที่ต้องพินอบพิเทาผู้มีอำนาจ จะ #พูดหยุดโกง ในประเทศนี้ได้จริง ต้องปกป้องเสรีภาพในการพูด ปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกเท่านั้นผมขอเป็นกำลังใจให้ อ.สุชาติ สวัสดิ์ศรี #ศิลปินแห่งราษฎร์ ครับ

ในขณะที่ทางด้าน นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่า ขอให้เห็นจดหมายถอดถอนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงวัฒนธรรมก่อนนะครับ ผมถึงจะให้ความเห็นกับสาธารณะ ช่วงนี้รวมพลังกัน “ไล่ประยุทธ” ก่อน

โดยก่อนหน้านั้นทางด้านของนายสุชาติได้ออกมาแสดงตัวในการสนับสนุนม็อบที่มีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์และหนุนยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 112 แถมเคยท้าให้ปลดตนเองออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาติด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อนายสุชาติได้พ้นตำแหน่งดังกล่าวก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ต่างๆ ที่เคยได้รับได้ ซึ่งก็ประกอบไปด้วย เงินตอบแทนรายเดือนตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ 20,000 บาทต่อเดือน, ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัวตามระเบียบราชการ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ,เงินช่วยเหลือประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริง ไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง, ค่าของเยี่ยมผู้ป่วย (เฉพาะผู้ป่วยที่เป็นศิลปินแห่งชาติ) หรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง, เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท, ค่าเครื่องเคารพศพตามประเพณีที่เหมาะสมเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 3,000 บาท,เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 150,000 บาท รวมไปถึงสวัสดิการนั่งเครื่องบินภายในประเทศฟรีพร้อมผู้ติดตาม 1 คนเดือนละ 2 ครั้งซึ่งเริ่มมาตั้งเเต่ปี พ.ศ.2555 ด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่สำคัญต่อการพิจารณาเชิดชูเกียรติบุคคลด้านศิลปะ 8 ประการ ได้แก่

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีชีวิตอยู่ในวันประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

(3) เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ ของวงการศิลปะในสาขานั้น

(4) เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

(5) เป็นผู้ผดุง ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือเป็นต้นแบบศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ

(6) เป็นผู้ทุ่มเท อุทิศตนเพื่องานศิลปะ และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

(7) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

(8) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ”

เมื่อได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว หากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้ เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติ ให้งดการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ

สำหรับนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นนักเขียนชาวไทย ใช้นามปากกา สิงห์สนามหลวง และเป็นที่รู้จักจากการก่อตั้งรางวัลช่อการะเกด นอกจากนี้ ในเหตุการณ์ 14 ตุลา สุชาติมีบทบาทเป็นบรรณาธิการวารสารรายสามเดือนของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรมยกย่อง สุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เมื่อ พ.ศ. 2554 ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร