ล่มแล้ว!?! ‘กสทช.’ยกเลิกประมูลวงโคจรดาวเทียม 28 ส.ค. ขอทบทวนใหม่หนุนแข่งขันเสรี-เป็นธรรม

533

ฟ้าผ่า ‘ไทยคม’ บอร์ด ‘กสทช.’ ลงมติล้มประมูลดาวเทียม 28 ส.ค.นี้ คาดเพราะมีเอกชนรายเดียวยื่นซองประมูล ชี้เพื่อนำหลักเกณฑ์ไปทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมในการประมูล 

วันนี้วันที่ 18 สิงหาคม นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช.ได้พิจารณาข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับการประมูล จึงได้มีมติให้ทบทวนมติที่ประชุม กสทช.ครั้งที่ 13/2564 วาระที่ 5.2.17 เรื่อง การดำเนินการตามกระบวนการคัดเลือกและวันจัดการประมูลสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)

จากนั้นที่ประชุม กสทช.ได้มีมติยกเลิกการประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ที่กำหนดจัดประมูลในวันที่ 28 ส.ค.2564 ตามที่สำนักงาน กสทช.เสนอเนื่องจากมีผู้ยื่นขอรับอนุญาตฯเพียงรายเดียว อาจไม่ทำให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมในการประมูล พร้อมให้คืนค่าหลักประกันการประมูลและค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาตแก่ผู้รับเอกสารการคัดเลือกทุกราย รวมถึงให้สำนักงานฯไปปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ให้มีความเหมาะสม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมในการประมูล

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2564 ที่ผ่านมา ได้มีมติเลื่อนประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (แพคเก็จ) เป็นวันที่ 28 ส.ค.2564 จากเดิมวันที่ 24 ก.ค.2564

หลังจากมี บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% เข้ามายื่นคำขอรับอนุญาตเพียงรายเดียว จากที่มีผู้สนใจขอรับเอกสารการคัดเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดไปจำนวน 2 ราย คือ บริษัท มิวสเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด

ประกอบกับก่อนหน้านี้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ส่งหนังสือถึง กสทช.ชุดรักษาการ เพื่อขอให้ชะลอการเปิดประมูลออกไป และรอ กสทช.ชุดใหม่ ที่อยู่ในกระบวนการสรรหา เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการนั้น เพราะการประมูลมีความเกี่ยวพันกับการให้ใบอนุญาตมากกว่า 15 ปี จึงควรเป็นหน้าที่ของบอร์ดใหม่ดีกว่าให้บอร์ดรักษาการเป็นผู้ดำเนินการประมูล