ดร.นิว ชี้ทางสว่างให้ม็อบ ความจริงที่ไม่เคยรู้อย่างถ่องแท้ สุดท้ายก็โดนปั่นหลอกใช้

2630

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เคลื่อนไหวประเด็นทางการเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ความจริงที่ไม่มีใครยอมบอกม็อบ พร้อมเขียนอธิบายถึงเรื่องราวความไม่เสถียรของการเมืองไทย ที่ผิดพลาดตั้งแต่ คณะราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอบ โดยมีเนื้อหาว่า

“#ความจริงที่ไม่มีใครบอกม็อบม็อบเรียกร้องอยากมี Constitutional Monarchy หรือ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่ม็อบกลับไม่มีความรู้ แถมยังขาดผู้ที่นำเสนอความเป็น Constitutional Monarchy อย่างจริงใจและตรงไปตรงมา

กลายเป็นว่าม็อบถูกลัทธิสาธารณรัฐหัวรุนแรงหลอกใช้ และชี้นำด้วยข้อมูลบิดเบือนให้เชื่อตาม ๆ กัน ผ่านการปั่นกระแสโซเชียลมีเดีย โดยไม่ได้มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างถ่องแท้

เหตุผลสำคัญที่ทำให้การเมืองไทยขาดเสถียรภาพมาอย่างยาวนาน จนนำไปสู่วงจรอุบาทว์ของเผด็จการรัฐสภาและการรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นเพราะคณะราษฎรเปลี่ยนการปกครองแบบงู ๆ ปลา ๆ ขาดความรู้ความเข้าใจของระบอบการปกครองอย่างแท้จริง แถมยังยึดอำนาจอธิปไตยปวงชนไว้เสียเอง

หลัก 6 ประการของคณะราษฎรเป็นแค่ปาหี่ขายฝัน ไม่ได้มีสาระของการทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนแต่อย่างใด รัฐธรรมนูญของคณะราษฎรทุกฉบับก็ล้วนแต่หลอกลวงประชาชน เพราะมีแต่ “อำนาจอธิปไตยมาจากปวงชน” ไม่ใช่ “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน”

ที่สำคัญที่สุดคณะราษฎรยังได้บ่อนทำลายบทบาทและอำนาจที่พึงมีของประมุขแห่งรัฐรวมถึงอำนาจของประมุขในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอย่างถูกต้องซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการถือดุลอำนาจการปกครองเพื่อให้ระบอบทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

เมื่อดูจากต้นแบบของConstitutional Monarchyพระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีของพระราชินีอังกฤษเป็นไปตามธรรมเนียมการปกครอง

1. เมื่อผลการเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์พระราชินีจะแต่งตั้งหัวหน้าพรรคการเมืองที่ครองจำนวนเก้าอี้ส่วนใหญ่เป็นนายกรัฐมนตรี

2 .เมื่อผลการเลือกตั้งไม่เป็นเอกฉันท์จะมีคณะสามเหลี่ยมทองคำประชุมร่วมกันเพื่อเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมที่สุดแก่พระราชินีในการแต่งตั้งโดยคณะสามเหลี่ยมทองคำจะประกอบได้ด้วย1.ราชเลขาธิการ2.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี3.เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จึงเป็นที่มาของข้อ2.ในข้อเสนอฟื้นฟูสถาบันเพื่อประชาธิปไตย10ข้อ

เพื่อปิดสวิตช์ของเผด็จการรัฐสภานำพาประเทศชาติไปสู่ประชาธิปไตยของประชาชนhttps://www.facebook.com/suphanat.aphinyan/posts/3514100545319225

“2.ยกเลิกการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วให้อำนาจในการแต่งตั้งนายกฯเป็นของพระมหากษัตริย์โดยตรงบนพื้นฐานของการฟังเสียงประชาชนเช่นเดียวกับประเพณีการปกครองของประเทศอื่นๆในระบอบการปกครองเดียวกันที่พระมหากษัตริย์มักจะทรงแต่งตั้งผู้ที่ประชาชนให้การสนับสนุนสูงสุดเป็นนายกฯเมื่อผลการเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์และมีกลไกพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมที่สุดให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเมื่อผลการเลือกตั้งไม่เป็นเอกฉันท์”.”เมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ภายใต้ร่มพระบารมี”


#ประชาธิปไตยTheseriesbyดร.ศุภณัฐอ้างอิง…https://www.royal.uk/queen-and-governmenthttps://www.instituteforgovernment.org.uk/…/appointment…