พวกเดียวกันยังรับไม่ได้! “หมู่อาร์ม” ดึงสติ ผู้ชุมนุมอย่าพาล อนุสาวรีย์ชัยฯคืออนุสรณ์ผู้เสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกคุณกำลังต่อสู้!?

2106

พวกเดียวกันยังรับไม่ได้! “หมู่อาร์ม” ดึงสติ ผู้ชุมนุมอย่าพาล อนุสาวรีย์ชัยฯคืออนุสรณ์ผู้เสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกคุณกำลังต่อสู้!?

จากกรณีที่มีการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีการนัดรวมตัวที่อนุสารีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งก็มีผู้ชุมนุมบางคนพ่นสีแผ่นจารึกรายนาม ของ ทหาร ตำรวจ และพลเรือน ที่เสียชีวิตจากการปกป้องแผ่นดินไทยในสมรภูมิต่างๆ ถือว่าก้าวล่วงลบหลู่ต่อสถานที่บรรจุอัฐิและรายนามของผู้เสียสละชีวิตที่ร่วมปกป้องแผ่นดินไทย ทั้งกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส (สงครามอินโดจีน) สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี

ล่าสุดทางด้าน ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี หรือ หมู่อาร์ม ซึ่งถูกกองทัพบกปลดออกจากราชการ และเป็นแนวร่วมม็อบราษฎร ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่า

ในฐานะที่ผมเคยเป็นข้าราชการทหาร อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้ คือสถานที่รำลึกถึงความเสียสละของเหล่าทหาร ที่ปกป้องประเทศเอาไว้ นอกจากเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญ ยังเป็นที่จารึกรายนามทหารที่เสียชีวิต ในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส สงครามโลกครั้งที่ 2 และ สงครามเกาหลี
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหาร ตำรวจ และพลเรือนที่เสียชีวิตไปในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต 59 คน ทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน และถูกสร้างขึ้นโดยพลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นผู้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 และจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นผู้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485
พวกคุณควรจะแยกแยะ ว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกคุณกำลังต่อสู้อยู่เลย ทหารที่พวกคุณเกลียดคือประยุทธ์ จึงต้องรวมตัวกันขับไล่รัฐบาล ส่วนรายชื่อของทหารที่พวกคุณไปทำลายเขาคือคนที่เสียสละและทหารเหล่านั้นไม่ได้รับรู้เรื่องราวกับพวกคุณเลย #สรุปคือพาล #เหมือนผัวเมียทะเลาะกันแล้วทำลายข้าวของ
หากพ่อแม่ของคุณมีชื่ออยู่ในนั้น ได้เคยเสียสละชีวิตเพื่อรักษาพรมแดนเอาไว้ คุณเป็นลูกหลานจะรู้สึกอย่างไร
ผมเกลียดทหารระดับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่กดขี่ข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชา เอารัดเอาเปรียบ ทุจริตภาษีประชาชน ผมจึงเลือกที่จะต่อสู้ จนถูกปลดออกจากราชการ และถูกดำเนินคดี แต่จิตวิญญาณของผม ยังคงเป็น “ทหารอาชีพ” อยู่ดี เพราะสิ่งที่ผมทำ ผมเพียงต้องการให้กองทัพได้พัฒนาไปในสิ่งที่ดีขึ้น เป็นที่ยอมรับของประชาชน และเป็นกองทัพที่ทหารทุกคนอยู่แล้วมีความสุข มีสวัสดิการที่ดี #รายชื่อทั้งหมดควรอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือตำราเรียนด้วยซ้ำ
อย่างไรก็ตาม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. กล่าวประณามการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมบางคน ต่อสถานที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยว่า การกระทำดังกล่าว ถือว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งและเกินขอบเขตของการชุมนุม ที่เข้าไปก้าวล่วงลบหลู่ต่อสถานที่บรรจุอัฐิและรายนามของผู้เสียสละชีวิตที่ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยทั้ง 801 นาย ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2485 เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของผู้เสียสละ ซึ่งมีคุณค่าทางด้านจิตใจของประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตและความรู้สึกของอดีตทหารผ่านศึกอีกจำนวนมาก ที่เสียชีวิต บาดเจ็บพิการและทุพลภาพ ซึ่งก็เชื่อว่าประชาชนไทย ก็ไม่สามารถยอมรับได้กับพฤติกรรมดังกล่าว