พระเมืองนครฯ เตือนสติสามกีบ หากคิดล้มล้างสถาบันฯ คิดให้ดีๆ เราเกิดบนแผ่นดินนี้ เป็นบุญที่สุดแล้ว!

2384

พระเมืองนครฯ เตือนสติสามกีบ หากคิดล้มล้างสถาบันฯ คิดให้ดีๆ เราเกิดบนแผ่นดินนี้ เป็นบุญที่สุดแล้ว!

จากที่เมื่อวานนี้ (8 สิงหาคม 64) กลุ่มไทยภักดี นครศรีธรรมราช ได้นำของถวายท่านพระครูสมุห์พิสิทธิ์อนาลโย ท่านเจ้าอาวาสวัดคงคาเลียบ เป็นชุด ppe จำนวน 50 ชุด และน้ำดื่ม 500 ขวด เพราะทางวัดได้มีรถกู้ชีพหนึ่งคันและรับส่งผู้ป่วยโควิดอีกหนึ่งคัน ผู้ใดมีความประสงค์จะร่วมบุญช่วยเหลือผู้คน สามารถติดต่อท่านโดยตรง หรือที่วัดโดยตรง อีกช่องทางคือเพจ วัดคงคาเลียบท่าซัก

ซึ่งทางพระครูสมุห์พิสิทธิ์อนาลโย ได้พูดถึง 3 สถาบันหลักของชาติได้น่าสนใจ โดยมีเนื้อหาระบุว่า อย่าเอาการเมืองมาล้อเล่นกับชีวิตของชาวบ้าน ไม่ว่าการเมืองที่ไหน อาตมาไม่เกี่ยว เพราะพระอยู่สูงกว่าการเมือง อย่าเอาวัดมายุ่งกับการเมือง และอย่าเอาการเมืองมาล้อเล่นกับความตายของชาวบ้าน จำไว้อย่างหนึ่งนะ อาตมาต่อสู้ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้มา 9 ปี เพื่อรักษาสถาบัน ถ้าสถาบันใดสถาบันหนึ่งล้ม อีก 2 สถาบันอยู่ไม่ได้ ถ้าสถาบันชาติล้ม ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็อยู่ไม่ได้ ถ้าสถบันพระมหากษัตริย์ล้ม ชาติกับศาสนาก็อยู่ไม่ได้ สถาบันศาสนาล้ม สถาบันชาติกับพระมหากษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้ เพราะ 3 สถาบันนี้ ยึดกันเป็นพีระมิด ถ้ามุมใดมุมหนึ่งของพีระมิดล้ม พีระมิดนี้จะอยู่ได้อย่างไร

เพราะฉะนั้น ใครที่จะติดล้มล้างอะไรอยู่ คิดดูให้ดี เราเกิดมาบนแผ่นดินนี้ เป็นบุญที่สุดแล้ว เกิดบนแผ่นดินไทย มีพระมหากษัตริย์ทีทรงทศพิธราชธรรม ดีที่สุดแล้ว ได้ปกป้องบวรพระพุทธศาสนา บุญที่สุดแล้ว ถ้ายังคิดไม่ได้ ยังคิดเพียงแค่เศรษฐกิจ หรือที่เขาเรียกว่า โลกียะเป็นหลัก เมื่อไหร่คุณคิดแค่นั้น เมื่อนั้น สังคมนี้ไม่มีทางสงบสุข