ช่างภาพคนเดียว ที่ตามเสด็จ “ในหลวง ร.9” มา 50 ปี สยบข่าวลือที่ ม็อบบิดเบือนกล่าวหาพระองค์สร้างภาพ

10781

น้อยคนจะเคยรู้! ช่างภาพคนเดียว ที่ตามเสด็จ “ในหลวง ร.9” มา 50 ปี สยบข่าวลือที่ ม็อบบิดเบือนกล่าวหาพระองค์สร้างภาพ!

เรียกได้ว่าในขณะนี้ กลุ่มผู้ชุมนุม ได้มีจุดมุ่งหมายที่ค่อนข้างชัดเจน คือ “โจมตีสถาบันฯ” เป็นเป้าหมายหลักด้วยวิธีการต่างๆ และวิธีที่มักจะใช้เป็นหลักคือ ปล่อยข่าวเท็จ ข่าวลือ เพื่อทำลายความศรัทธาที่คนไทยมีต่อสถาบันฯ

ซึ่งล่าสุดทางด้านของ “นายนภันต์ เสวิกุล” ช่างภาพผู้ถวายงานการบันทึกภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เปิดเผยถึงประเด็นที่กลุ่มผู้ชุมนุมมักจะนำไปบิดเบือนโจมตีใส่ร้ายสถาบันฯ คือการกล่าวหาว่าพระองค์ทรงสร้างภาพ แต่ความเป็นจริงแล้ว เป็นคนละเรื่องตามที่ผู้ชุมนุมกล่าวหา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มาสรุปเรื่อง “ทีมประชาสัมพันธ์”
“ทีม Propaganda” “ทีม CSR”
ของพระเจ้าอยู่หัว ที่สงสัย ที่ตั้งคำถามกันเยอะแยะ ..

เรียนให้ทราบได้โดยสุจริตใจว่า ตลอดชั่วชีวิตการทำงานของผม 40-50 ปี ที่ผ่านมายืนยันได้ว่า “ไม่มี”
ส่วนงานที่เป็นของพระองค์ท่าน มีหน่วยงานเดียว คือกองงาน “ช่างภาพส่วนพระองค์” .. ทำหน้าที่บันทึกภาพพระราชกรณียกิจ ที่เป็นกิจการภายใน .. นานๆ จึงจะมี “ภาพพระราชทาน” ในวาระพิเศษบ้างเป็นครั้งคราว .. หรือถ้าเห็นบ่อยกว่านั้น ก็เป็นภาพที่หน่วยงานภาคเอกชน ไปขอพระราชทานออกมาเผยแพร่

ภาพอื่นๆ ที่มีการเผยแพร่ ก็จะมาจากหน่วยภาพ ของหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่มีศักยภาพ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน .. ซึ่งก็จะเผยแพร่ภาพ ที่เสด็จฯไปในโครงการที่หน่วยงานเหล่านั้น ดูแลรับผิดชอบ
ผมก็ว่ามีแค่นั้น …
———————
ภาพที่นำมาเผยแพร่ ก็จะเรียบๆ สมบูรณ์ในตัว ว่า เสด็จฯ มาโครงการนั้น เพื่อทอดพระเนตรความคืบหน้า
(แม้แต่โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่เป็นของพระองค์ท่านเอง ก็เผยแพร่แบบนี้เช่นกัน) ..
ถ้าจะมีผู้ที่เผยแพร่ภาพที่ “ไม่ใช่แบบนี้” .. คิดๆดูแล้ว ก็น่าจะผมนี่ละ ที่เริ่มก่อน ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา

อีกทั้งยังได้ทำการเปิดเผย ถึงเหตุผล และจุดเริ่มต้นที่ต่อมาได้มีช่างภาพติดตามบันทึกภาพพระราชกรณียกิจ โดยมีรายละเอียดว่า

เล่าให้ฟังไปแล้ว ..
ว่ามีหน่วยงานใดบ้าง ที่มีช่างภาพติดตามบันทึกภาพพระราชกรณียกิจ และแต่ละหน่วยงาน มีวิธี และจารีต อย่างไร …

สมัยโน้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา CSR เป็นอย่างไรไม่รู้จัก .. propoganda ก็ไม่รู้จะทำไปทำไม ..จะให้ทำไปอวด ไปแข่งกับใคร? .. ตรงนี้ ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อน …
ปลายๆ สงครามเวียดนาม ราวปี 2516 .. และอาจจะก่อนหน้านั้นเล็กน้อย ประเทศไทย มีภัยจากคอมมิวนิสต์ ที่มาทำสงครามแย่งชิงประชาชนกับรัฐบาล .. พาดพิงสถาบันฯบ้าง (คล้าย .. แต่ไม่หยาบคายเท่าสมัยนี้) .. แรกๆ รัฐก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากนัก เพราะไม่ได้มีผลกระทบอะไรที่เป็นรูปธรรม

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการภาพนิ่งและภาพยนตร์ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
ปีแรก ทำ 2 เรื่อง คือพระราชประวัติ รัชกาลที่ 1 กับเรื่อง “ในหลวงของเรา” มอบหมายให้ ททท. เป็นผู้ดำเนินการ ..
ผม ซึ่งทำงานเป็นผู้ผลิตสื่อโสตทัศน์ ให้ ททท. ไปเผยแพร่ประเทศไทยในต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ .. ก็เดินทางไปกับคุณหญิงคณิตา เลขะกุล และคุณดวงดาว สุวรรณรังสี (เพิ่งมาทำงาน ททท.ปีแรก) .. เพื่อตามเสด็จฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ผมไปเห็นว่าพระองค์ท่าน ขณะเวลาที่อยู่กับราษฎร ไม่เหมือนกับที่ผมเห็นในภาพข่าวในพระราชสำนัก
ก็บอกพี่คณิตา ว่า ผมไม่ถ่ายอย่างนั้นนะ .. ผมจะถ่ายอย่างนี้ .. พี่คณิตาก็เห็นดีเห็นงามไปกับผม …
พอ “ในหลวงของเรา” ออกฉายเผยแพร่ .. ททท. ถูกผู้ใหญ่ต่อว่ายับ!!
แต่คนดูร้องไห้กันระงม!!!
*”ทีม” PR พระเจ้าอยู่หัวปีนั้นมี 3 คน ชายหนึ่งหญิงสอง ปีต่อๆมาเหลือคนเดียว คือผม ..