ครม.อนุมัติเพิ่มเงินเยียวยา 29 จังหวัดแดงเข้ม!?!วงเงิน 6 หมื่นล้าน จ่ายผู้ประกันสังคม 2 เดือน13 จังหวัด เช็ควันโอนให้ชัวร์!!

1755

มติครม.อนุมัติมาตรการเยียวยา นายจ้าง ลูกจ้าง เพิ่มอีก 16 จังหวัดรวมเป็น 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ขยายวงเงินเยียวยา 30,000 ล้านบาทเป็น 60,000 ล้านบาท ทั้งนี้ให้จ่ายผู้ประกันตน ม.33 ในกลุ่ม 13 จังหวัดแรก 2 เดือน โดยเพิ่มเยียวยาคนขับแท็กซี่ และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปีที่ไม่สามารถสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้

วันนี้ 3 ส.ค.2564ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) สาระสำคัญจะปรับปรุงมาตรการการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิดที่เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดจาก 13 เป็น 29 จังหวัด (สีแดงเข้ม)

สำหรับคำสั่งขยายพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม เดิมมี 13 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

ขณะที่ 16 จังหวัดที่เพิ่มใหม่ ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง รวมมีพื้นที่สีแดงเข้มทั้งหมด 29 จังหวัด

โดยการสนับสนุนเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะยังคงเป็นไปตามระบบเดิมที่วางไว้คือการเยียวยาวแรงงานและผู้ประกอบการใน 9 กลุ่มอาชีพ ธุรกิจ ในพื้นที่ที่เพิ่่มขึ้นอีก 16 จังหวัด แบ่งเป็นการช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคม ม. 33 ม.39 และ ม.40 ซึ่งในส่วนที่เป็นแรงงานนอกระบบกำหนดให้ลงทะเบียนเป็นแรงงานตามระบบประกันสังคมเพื่อรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลได้วางไว้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

โดยได้ขยายวงเงินจากเดิม 3 หมื่นล้านบาทเป็น 6 หมื่นล้านบาท 

ระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ 

-ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศไปครั้งแรกจะได้รับ 2 เดือนคือในเดือน ก.ค. – ส.ค. 

-สำหรับใน 16 จังหวัดให้ความช่วยเหลือ 1 เดือน ในเดือน ส.ค.2564

นอกจากนั้น ยังขยายการให้ความช่วยเหลือคนขับแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะรับจ้างที่มีอายุเกิน 65 ปี ซึ่งลงทะเบียนประกันสังคมไม่ได้ให้ได้รับความช่วยเหลือด้วยโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมสำรวจจำนวนและนำเสนอครม.ต่อไป

-การจ่ายเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 เริ่มโอนผ่านพร้อมเพย์งวดแรกในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564

-สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.39-40 ประกอบอาชีพอิสระใน 13 จังหวัดสีแดงเข้มก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยความคืบหน้า ว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยต้องสมัครเป็นผู้ประกันสังคมมาตรา 40 (ม.40) ก่อน ซึ่งตัดยอดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีผู้สมัครมา 3.1 ล้านคน ชำระเงินแล้วประมาณ 2 ล้านคน เหลืออีก 8-9 แสนคนที่ต้องชำระเงินเงินสมทบให้เรียบร้อย เพื่อที่จะเป็นผู้ปประกันตนใน ม.-40 อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งตอนนี้เราขยายเวลาให้สามารถจ่ายเงินก่อนที่จะส่งรายชื่อเข้า ครม. โดยคาดว่าเป็นวันที่ 10 ส.ค. ที่จะถึงนี้

“ในวันอังคารนี้ (3 ส.ค.) จะนำยอดไปให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เพื่อผ่านกระบวนการการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการเงินกู้ร่วมกับกระทรวงการคลัง เมื่อประชุมเสร็จ จะนำยอดเงินเข้า ครม. อย่างเร็วน่าจะวันอังคารที่ 10 สิงหาคมนี้หลังจากผ่าน ครม. แล้วสภาพัฒน์ และสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินให้ประกันสังคม และคาดการณ์ว่า จะจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใน 13 จังหวัด วันที่ 24 สิงหาคมนี้”