ม.จ.จุลเจิมซัดกลับเพนกวิน! ลั่นฐานะเป็นเจ้า ขอทวงคืนชื่อถนนพหลฯ-สนามศุภฯ ตอกไม่ใช่ของคณะราษฏร

2444

จากที่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน แกนนำม็อบราษฎร ได้ปราศรัยช่วงหนึ่งของกิจกรรมคาร์ม็อบ โดยอ้างว่า ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งชื่อตามเชื้อพระวงศ์ ที่ถูกลอบสังหารด้วยน้ำมือประชาชน โดนประชาชนยิงตาย วันนี้เราทวงคืนชื่อ ถนนวิภาวดีรังสิต ไม่ใช่ถนนของเจ้า แต่เป็นถนนของประชาชน

ล่าสุดวันนี้ 3 สิงหาคม 2564 ม.จ. จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก ถึงกรณีเพนกวิน ที่ปราศรัยและใช้ข้อมูลที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงว่า

“คาร์ม็อบเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม, เพนกวิ้น ได้ปราศรัยว่า “เรามาทวงชื่อถนน วิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นของ “เจ้า” ไม่ให้เป็นของเจ้าอีกต่อไป มันเป็นถนนของประชาชน ของราษฏร

เมื่อเป็นเช่นนั้น ในฐานะผมเป็นเจ้า ก็ขอทวงคืน ชื่อถนนพหลโยธิน และสนามกีฬา ศุภชลาศัย ซึ่งถนน และสนามกีฬา แห่งชาติ เป็นของประชาชน ของราษฏรไม่ใช่เป็นของคณะบุคคล  พ.ศ. 2475 ผมต้องขอโทษ ทายาทของ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา และ ทายาทของ หลวงศุภชลาศัย ที่ได้เอยนามท่าน”

ต่อมาเมื่อข้อความของท่านใหม่ ได้เผยแพร่ออกมา ก็ปรากฏว่า มีคนเข้ามาร่วมแสดงความเห็นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ถนนวิภาวดีรังสิต และสนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีหลายข้อความที่มีความสำคัญ น่าสนใจ สมควรเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชน หรือ ประชาชนคนไทยสมัยนี้ควรรับทราบ อาทิ

“ดีนะฝ่าบาทที่เด็กเค้าเรียนประวัติศาสตร์น้อย จึงไม่รู้ว่า ถนนชั้นใน กทม.ที่ตัดผ่านหน้าวังเจ้าฟ้าในรัชสมัย ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 5 จะตั้งชื่อตามกรมที่พระองค์ท่านทรง อาทิ ถนนราชสีมา ตัดผ่านหน้าวังสวนกุหลาบในสมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ถนนพิษณุโลก เริ่มจากหน้าวังปารุสก์ในจอมพล สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมพระพิษณุโลกประชานารถ เป็นต้น ถ้ารู้คงเหิมเกริมทวงคืนแล้วกระมัง กระหม่อม

อีกอย่าง ถนนวิภาวดีรังสิต นั้นเดิมชื่อถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ แต่เพราะผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยอมรับวิถีทางที่สังคมโลกกำหนด ลอบยิงกระบวนเสด็จทำให้ฮอลิค๊อปเตอร์ที่พระองค์เจ้าวิภาวดี รังสิต ตามเสด็จในขบวน ตก จึงนำพระนามมาสดุดี กระหม่อม เค้าคงเกิดไม่ทันและครอบครัวคงไม่ได้สอนไว้ จำแต่วาทะ (ก่อ)กรรม มาพ่น….”

“สนามศุภชลาศัยมันก็ยึดมาจากเจ้า ทุบวังวินเซอร์ สร้างสนามกีฬาแล้วก็ใช้ชื่อตัวเอง หลวงศุภชลาศัย ทหารเรือ”

“พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ทรงเป็นวีรสตรีเสียสละ ทรงคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ควรแก่การเชิดชูเกียรติ ชั่วลูกชั่วหลานได้น้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านและพระบรมวงศานุวงศ์ของพระองค์ท่านค่ะ”

“ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือท่านได้บรรลุธรรมด้วยค่ะ กรรมหนักของคนที่ล่วงเกินท่านค่ะ”