ปธน.สี จิ้นผิงแห่งจีนเรียกร้อง!?!กองทัพภักดีต่อพรรคฯขั้นสูงสุด พัฒนาทางทหารสู่ความความทันสมัย3ประการ พร้อมเผชิญภัยคุกคาม

1442

ในวันครบรอบการก่อตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA:People’s Liberation Army) ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศได้จัดแสดงอาวุธและอุปกรณ์ที่ทรงพลังที่สุด รวมทั้งเรือรบและเครื่องบินรบ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาของกองทัพจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันกองทัพในปีนี้ และวิธีการปฏิบัติการทางทหารที่นำสมัย ในงานนี้ปธน.สี จิ้นผิงได้เรียกร้องอย่างเด็ดขาดให้กองทัพพัฒนาทางการทหารอย่างเข้มแข็งและภักดีต่อการนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนอย่างถึงที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญภัยรุกรา่นอย่างเต็มที่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 ประเทศจีนได้จัดเฉลิมฉลองครบรอบ 94 ปีการก่อตั้งของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ทีพีแอลที่กองทัพเรือปลาปล่อยวิดีโอบนสื่อสังคมบัญชีการแนะนำบางส่วนของเรือรบขนาดใหญ่รวมทั้งสาม flattops คือเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิง , เรือบรรทุกเครื่องบินมณฑลซานตงและเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกไหหลำ

เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์และโกลบอลไทม์ส์ รายงานว่า ปธน.สี จิ้นผิง ประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลาง (CMC:the Central Military Commission ) เน้นย้ำความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในระบบทหาร และบรรลุเป้าหมายร้อยปีที่กำหนดไว้สำหรับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ในวันก่อตั้งกองทัพของจีน ซึ่งเป็นวันครบรอบ 94 ปีของการก่อตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในวันที่ 1 สิงหาคม

นักวิเคราะห์กล่าวว่า ความจงรักภักดีของกองทัพฯ (PLA) ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) เป็นหลักการและเส้นทางที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายร้อยปีของการสร้างกองทัพสมัยใหม่และสร้างจีนให้เป็นปึกแผ่นอย่างแท้จริง

สี จิ้นผิง เลขาธิการทั่วไปของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีน เน้นย้ำในบทความของเขาที่ตีพิมพ์ในวันกองทัพบก (1 สิงหาคม) ในวารสารคิวฉี (Qiushi Journal) ฉบับที่ 15 ซึ่งเป็นนิตยสารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่า การเสริมสร้างการศึกษาประวัติศาสตร์ในหมู่เหล่าเจ้าหน้าที่และทหารของกองทัพจีน จงรักภักดีต่อผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน

บทความเน้นว่าเหตุผลพื้นฐานที่สุดที่ทำให้กองทัพปลดปล่อยประชาชนสามารถเอาชนะความยากลำบากทุกรูปแบบและได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องก็คือ การปฏิบัติตามคำสั่งของพรรคอย่างแน่วแน่ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่ากองทัพมีความจงรักภักดีและเชื่อถือได้อย่างแท้จริง

เนื้อหาในบทความกล่าวว่า “หลักการพื้นฐานและระบบของการเป็นผู้นำโดยเด็ดขาดของพรรคเหนือกองทัพ คือลักษณะทางการเมืองและข้อได้เปรียบที่หยั่งรากลึกของกองกำลังฯ ที่ทำให้แตกต่างอย่างสิ้นเชิง จากกองกำลังติดอาวุธแบบเก่าอื่น ๆ” 

สี จิ้นผิง ยังได้เรียกร้องให้มีเจตจำนงที่แน่วแน่และมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับร้อยปีของกองทัพปลดปล่อยฯ

สี เน้นว่าการบรรลุเป้าหมายร้อยปีนั้นเป็นการตัดสินใจที่สำคัญของคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีนและ คณะกรรมาธิการการทหารกลาง กองทัพที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการพัฒนาโดยรวมของจีน และเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความทันสมัยให้กับการป้องกันประเทศและกองกำลังติดอาวุธ

นักวิเคราะห์ชาวจีนกล่าวว่า ภายในปี 2027 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน จีนจะสร้างกองทัพที่ทันสมัยอย่างเต็มที่ อันเป้าหมายที่สอดคล้องกับความแข็งแกร่งของชาติ และจะตอบสนองความต้องการด้านการป้องกันประเทศในอนาคต

ซ่ง จงผิง ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและ นักวิจารณ์(Song Zhongping, a Chinese military expert)กล่าวว่า เมื่อกองทัพภักดีต่อพรรคโดยเด็ดขาดเท่านั้นจึงจะบรรลุเป้าหมายของ “ความทันสมัยสามประการ” ได้อย่างมีประสิทธิผล อันได้แก่การให้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักร และการสร้างปัญญา – ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งพรรคฯ

นายซ่งกล่าวว่า “เนื่องจากโลกไม่สงบสุขในปัจจุบัน ประเทศตะวันตกได้ดำเนินการเคลื่อนไหวและการรณรงค์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นและปิดล้อมควบคุมจีน แม้กระทั่งกลยุทธ์การปิดล้อมทางทหาร ดังนั้นจีนจึงจำเป็นต้องเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพฯ ในการรักษาความมั่นคงของชาติ อธิปไตย และผลประโยชน์ของการพัฒนา ซึ่งสำคัญมาก และนี่คือเหตุผลที่ สี จิ้นผิง กล่าวถึงความจงรักภักดีของกองทัพฯ ต่อพรรค” 

สี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า การบรรลุเป้าหมายร้อยปีนั้นเป็นความรับผิดชอบของกองทัพจีน พรรคคอมมิวนิสต์ และคนทั้งประเทศ เขาเรียกร้องให้พิจารณาอย่างเต็มที่ถึงความต้องการของกองทัพ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันประเทศอย่างเคร่งครัด ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และแก้ไขปัญหาอย่างแข็งขันในการจ้างงานครอบครัวทหาร การเรียนของลูกหลานทหาร การย้ายถิ่นฐานของทหารผ่านศึก และการดำเนินการรักษาสิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มที่มีสิทธินั้นๆ

ซ่งตั้งข้อสังเกตว่า นับตั้งแต่เป้าหมายร้อยปีถูกเสนอในปีที่แล้ว ความก้าวหน้าที่สำคัญได้เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆได้แก่ บุคลากรทางทหารมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ความทันสมัยของอาวุธและอุปกรณ์ได้รับการปรับปรุงและเสริมความแข็งแกร่ง และการปฏิรูประบบทหารก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งหมดนี้เป็นการปรับกลไกอย่างมีประสิทธิภา

ปธน.สี จิ้นผิงบอกกับคณะโปลิตบุโรว่า(Politburo)ว่าประเทศจำเป็นต้อง ‘เตรียมการสำหรับการต่อสู้ทางทหาร’

การกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งกองทัพฯอย่างเคร่งเครียด เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในหลายส่วนรอบประเทศ ทั้งการเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นสำหรับพรมแดนทางตะวันตกของจีน สืบเนื่องจากการถอนตัวของสหรัฐฯจากอัฟกานิสถาน ได้นำไปสู่การฟื้นคืนชีพของกลุ่มตอลิบานและความไม่มั่นคงในภูมิภาค ซึ่งปักกิ่งเกรงว่าจะทำให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนอุยกูร์ใช้เป็นฐานปฏบัติการโจมตีในภูมิภาคซินเจียงทางฝั่งตะวันออก ความตึงเครียดกำลังเพิ่มขึ้นอีก เมื่อสหรัฐฯ และพันธมิตรดำเนินการปฏิบัติการยั่วยุทางเรือในน่านน้ำทะเลจีนใต้อย่างโจ่งแจ้งและต่อเนื่อง

คณะPolitburo มีสมาชิก 25 คนเป็นองค์กรที่มีอำนาจมากที่สุดของพรรคและดำเนินการศึกษากลุ่มประมาณปีละ 8 ครั้ง และรายงานเกี่ยวกับการศึกษาของคณะโปลิตบุโรมักใช้เป็น “แพลตฟอร์มเพื่อถ่ายทอดความชอบธรรมและลำดับความสำคัญแก่เจ้าหน้าที่ระดับล่างและประชาชนชาวจีนทั่วไป” ตามบทความของไบรอัน ฮาร์ท (Brian Hart) ผู้ร่วมโครงการ China Power Project ที่ศูนย์ยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศ ซึ่งจัดพิมพ์โดยมูลนิธิ Jamestown Foundation Think Tank