“ไทยภักดี” เมืองคอนฯ แถลงการณ์ ประณาม “คาร์ม็อบ” ใช้ความรุนแรง สร้างข่าวเท็จ

1664

คนไทยไม่ทนแล้ว!? “ไทยภักดี” เมืองคอนฯ แถลงการณ์ ประณาม “คาร์ม็อบ” ใช้ความรุนแรง สร้างข่าวอันเป็นเท็จ!?

สืบเนื่องจากกรณีที่ได้มีการประกาศจัด “คาร์ม็อบนครศรีธรรมราช” ซึ่งจัดโดยกลุ่มคนคอนจะไม่ทน ในวันที่ 1 ส.ค.64 เพื่อหวังป่วนเมือง เป้าหมายคือมุ่งหน้าศาลากลางจังหวัด ทำให้คนรักชาติชาวนครศรีธรรมราช ต่างไม่พอใจอย่างรุนแรง

ล่าสุด “ไทยภักดี นครศรีธรรมราช” ได้รวมตัวคนรักชาติเป็นจำนวนมาก เพื่อแถลงการณ์ประณาม “คาร์ม็อบ” การใช้ความรุนแรง

แถลงการณ์ ไทยภักดี นครศรีธรรมราช
เพื่อให้ทุกคน ช่วยกัน ร่วมมือ ร่วมใจ ผ่านวิกฤตโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน
ในนามไทยภักดีนครศรีธรรมราช รู้สึกเป็นห่วง และห่วงใย ต่อพี่น้องประชาชนทุกคน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งแพร่ระบาดไปทุกพื้นที่
ทั่วประเทศและทั่วโลก

เราสมาชิกไทยภักดี ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ชีวิต วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ทุกแขนงได้รับผลกระทบหมด สิ่งสำคัญที่เราทุกคนสามารถช่วยยับยั้ง โรคโควิด-19 ได้คือเริ่มจากตัวเรา ด้วยการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค ช่วยลดภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ได้ดีที่สุด

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

เราในนามไทยภักดีนครศรีธรรมราช ขอส่งกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน พี่น้องประชาชนทุกคน ในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด -19 ไปให้ได้ สำหรับทุกคนก็สามารถช่วยกันได้ มีเงินช่วยเงิน มีแรงช่วยแรง ไม่มีเงิน ไม่มีแรงก็ให้กำลังใจ
ในช่วงที่ผ่านมา สมาชิกไทยภักดี ได้ร่วมช่วยสนับสนุน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภค ต่อบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ มาอย่างต่อเนื่อง

ไทยภักดีนครศรีธรรมราช ขอส่งกำลังใจไปยัง คณะรัฐบาล ให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อประโยชน์ ของพี่น้องประชาชน คนในชาติ ทั้งเรื่องโรคระบาดโควิด -19 การจัดสรรวัคซีนให้ทั่วถึงประชาชนทุกคน ปัญหาเรื่องปากท้อง
ความเป็นอยู่ เรื่องเศรษฐกิจ ในตอนนี้ขอฝากเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้ราคาตกต่ำ อย่าให้เกิดวิกฤตซ้ำซ้อน และขอฝากรัฐบาลเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ อย่างถูกต้อง อย่างเป็นธรรม เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข ท่ามกลางวิกฤต

ไทยภักดีนครศรีธรรมราช ไม่เห็นด้วยกับการจัดคาร์ม็อบ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่น ๆ ที่เป็นข่าว ซึ่งสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นคลัสเตอร์ใหม่
ซ้ำเติมวิกฤตโควิด – 19
และขอประณามผู้ที่ใช้ ความรุนแรง สร้างข่าวอันเป็นเท็จ ให้ประชาชนสับสน พยายามสร้าง ความวุ่นวายในบ้านเมือง การคุกคามคนเห็นต่าง ใส่ร้ายป้ายสี จนถึงขั้นจาบจ้วงสถาบัน

ไทยภักดีนครศรีธรรมราช ขอส่งกำลังใจ ความปรารถนาดี ต่อพี่น้องประชาชนทุกคน ได้ร่วมมือ ร่วมใจ มีพลังกายที่แข็งแรง มีพลังใจที่เข้มแข็ง ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ไปให้ได้ด้วยกัน
ไทยภักดี นครศรีธรรมราช
1 สิงหาคม 2564