รัฐบาลดันฟื้นท่องเที่ยวต่อ!?!1 สิงหาฯเปิดสุราษฎร์ฯ-กระบี่-พังงาต่อยอดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ต่างชาติเข้าพัก 10,849 คน ส.ท่องเที่ยวฯชี้มาถูกทาง

1121

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2564 ได้เปิดเกาะภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยี่ยมเยือน “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” (Phuket Snadbox) ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติพอสมควร ท่ามกลางข่าวปั่นทั้งภายในประเทศและต่างชาติเรื่อง การติดเชื้อ การด้อยค่าวัคซีน ความขัดแย้งทางการเมือง ผลคือตลอด 20วันพบการดำเนินการเป็นไปด้วยดี แม้จะไม่คึกคักเท่ากับสถานการณ์ก่อนระบาดโควิด-19 ก็เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ เพราะทั้งโลกยังเผชิญการระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าครองโลกอยู่ขณะนี้ ขณะที่นายกท่องเที่ยวภูเก็ตประเมินให้คะแนนผ่าน 70% มีปัญหาในรา่ยละเอียดต้องปรับแก้กันต่อไป ส่วนประชาชนสู้ไม่ถอย

This picture taken on October 4, 2019 shows tourists on Khai island in the Andaman Sea. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พบว่า มีนักท่องเที่ยวสะสม (1-21 ก.ค.) รวม 9,358 คน ขณะที่ ยอดจองห้องพัก SHA+ สะสมระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 อยู่ที่ 244,703 คืน ห้องพักเปิดให้บริการ 27,000 ห้อง คิดเป็นอัตราการเข้าพัก 10.1% และมีค่าใช้จ่ายต่อทริป 70,000 บาท เฉลี่ย 5,500 บาทต่อคนต่อวัน สรุปจนถึงปัจจุบันนี้ระยะเวลากว่า 20 วัน “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวแล้วกว่า 534.3 ล้านบาท

ในส่วนเที่ยวบิน คาดว่าเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จะมีประมาณ 30 และ 40 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบมาตรการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่น (7+7) โดยนักท่องเที่ยวต้องพักอยู่ในภูเก็ต 7 วันก่อน จากนั้นจึงเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ ได้เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า) จังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง และไร่เล) และจังหวัดพังงา (เขาหลัก เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่) เริ่มวันที่ 1 ส.ค.นี้

ทั้งนี้ที่ประชุมครม.ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจของคนในพื้นที่ และจัดเตรียมแผนการดำเนินการบนระเบียบหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกับการดำเนินการของ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่

กระทรวงต่างประเทศได้รับมอบหมายให้ ทำการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ กระแพร่ระบาดในประเทศไทย และความคืบหน้าของโครงการ Phuket Sandbox แก่สถานทูตต่างประเทศในไทย และสถานฑูตไทยในต่างประเทศ

นายดนุชากล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ตั้งแต่วันที่ 1-25 ก.ค.64 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จำนวน 10,849 คน ในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ที่อยู่ครบ 14 วันตามเงื่อนไขเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1-11 ก.ค.64 จำนวน 4,568 คน โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เมื่ออยู่ครบ14วันในจังหวัดภูเก็ต มีแผนเดินทางออกไปท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆในประเทศไทย อาทิ สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ หรือจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย และ บางส่วนบินกลับประเทศ โดย ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค.64 ยังคงมีนักท่องเที่ยว ภูเก็ตแซนด์บอกซ์อยู่ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 4,692 คน

ทางด้านนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า หลังจากที่ภูเก็ตเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว ตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นมานั้น ถ้าคะแนนเต็ม 100 โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะทำได้ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน เพราะยังมีปัญหาในรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องให้แก้ไขกันแบบวันต่อวัน แต่ที่ผ่านมา สามารถแก้ไปได้จากความร่วมมือของทุกฝ่าย และจะมีปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ก็พยายามแก้กันต่อไป 

ทั้งนี้มั่นใจว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังเดินหน้าต่อไปได้ และน่าจะทำให้คนภูเก็ตหลายคนที่ยังกังวลในเรื่องนักท่องเที่ยวจะนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในภูเก็ตหรือไม่ จะได้มั่นใจในระดับหนึ่งว่า เรามีกระบวนการในการดูแลไม่ให้เชื้อที่มากับนักท่องเที่ยวแพร่ระบาดในภูเก็ต ซึ่งตามกระบวนการนั้นจะเห็นว่ามีการตรวจหาเชื้อจากนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันแรกที่มาถึงภูเก็ต แม้แต่ขณะอยู่ในภูเก็ตและจะออกจากเกาะภูเก็ต มีระบบการติดตามตัวที่ดูแลในเรื่องนี้ คิดว่าคนภูเก็ตหลายคนเริ่มที่จะคลายความกังวลลงไปบ้างแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาอื่นตามมา ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พยายามแก้ไขเพื่อให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ประสบความสำเร็จและยั่งยืน