เชียงราย คุมเข้ม 3 อำเภอ แถบชายแดนเมียนมาร์ ยกระดับป้องกันโควิด19

3195

เชียงราย คุมเข้มพิเศษ 3 อำเภอ แถบชายแดนเมียนมาร์ ยกระดับป้องกันโควิด 19 เพื่อป้องกันไม่ให้ประชากรของทางฝั่งเมียนมาลักลอบข้ามแดนเข้ามาในไทย

จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมาร์ที่กำลังเป็นที่จับตา เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางด้านไทยก็กำลังคุมเข้มบริเวณแถบชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าไทยดดยไม่ผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด 19

ล่าสุดทางด้านนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้พูดถึงมาตรการดูแลป้องกันหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเมียนมา ว่ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นว่า

ในส่วนของจังหวัดเชียงรายนั้นติดกับรัฐฉาน ที่อยู่ด้านตะวันออกของประเทศเมียนมา โดยจำนวนผู้ป่วยไม่เพิ่มขึ้นมาก จะมีในบริเวณรัฐฉานตอนใต้ที่มีรายงานเรื่องผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

แต่ทว่าในพื้นที่นั้นห่างจากชายแดน จ.เชียงราย 500-600 กว่ากิโลเมตร ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นห่วง แต่ก็ไม่ควรประมาท และมีการเพิ่มมาตรการในการป้องกันทางชายแดนอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้ประชากรของทางฝั่งเมียนมาลักลอบข้ามแดนเข้ามาในไทย มีการตั้งด่านตรวจสกัดอย่างเข้มข้น

โดยเน้นไปที่ 3 อำเภอคือ อ.แม่สาย อ.เชียงสาย และ อ.แม่ฟ้าหลวง อย่างไรก็ตามยืนยันได้ว่าทางจังหวัดเชียงราย ทำทุกมาตรการไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาในไทยเพื่อเป็นการป้องกันโควิด ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขทุกประการ