ซูเปอร์โพล เปิดผลโหวต คนไทยกว่า 81% ไม่เคยอ่านรธน. แต่อยากแก้ เพราะ คนอื่นบอก

2398

ในวันที่ 27 ก.ย.63 ทางด้านของ นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้เปิดเผยสำรวจ ในเรื่อง “มหามิตรต่างชาติ กับ การแทรกแซงชาติไทย”

ซึ่งเป็นการสำรวจเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยได้ทำการศึกษาจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ เป็นจำนวน 1,069 ตัวอย่าง โดยได้ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21 – 26 ก.ย.63

โดยผลสำรวจได้เปิดเผยตามหัวข้อดังต่อไปนี้

ประสบการณ์การอ่านรัฐธรรมนูญของประชาชนปี พ.ศ.2540 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.5 ระบุว่า “ไม่เคยอ่าน”

ประสบการณ์การอ่านรัฐธรรมนูญของประชาชนปี พ.ศ. 2560 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.7 ระบุว่า “ไม่เคยอ่าน”

เมื่อถามถึงเหตุผลการแก้ไข้รัฐธรรมนูญ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.3 ระบุว่า ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะ “ฟังจากคนอื่นมา”

ในส่วนที่น่าจะพิจารณาคือ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.6 ระบุว่า หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องห้ามแตะต้อง ล่วงละเมิด หมวด 1 และ 2 ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

อย่างไรก็ตามทางด้านของ “มหามิตรต่างชาติ กับ การแทรกแซงชาติไทย” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.1 เชื่อว่า “มีต่างชาติเข้าแทรกแซง”