จีนฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำไหลหลากทำ 15 มลฑลน้ำท่วมขังนาน ทางการประกาศภาวะฉุกเฉิน พื้นที่ริมแม่น้ำและเขื่อนทั้งหมด

4555

เกิดอุทกภัยในประเทศจีน เนื่องจากภาวะฝนตกหนักหลายวัน ทำให้เขื่อนหลายแห่ง รวมทั้งอ่างเก็บน้ำ ต้องเร่งระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ใน 50 เมือง ในเขต 15 มณฑล บ้านเรือนพังเสียหายกว่า 2 ล้านหลัง รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินพื้นที่ริ่มน้ำ และริมเขื่อนทุกแห่ง

รายงานข่าวแจ้งว่า ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง จนทำให้เกิดน้ำไหลหลาก ท่วมขังในหลายมณฑล ของ
ประเทศจีน โดยฝนได้ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 27มิ.ย.63 โดยฝนที่ตกลงมานั้น
ทำให้เกิดการสะสมของปริมาณน้ำจำนวนมาก และเกิดน้ำไหลหลากท่วมขังสูง 50 เมือง ในเขต 15 มณฑล
ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบยังพบว่า แม่น้ำประมาณ 70 สาย ที่มีระดับน้ำล้นตลิ่งสูงกว่า1 เมตร ,
เขื่อน 4 แห่ง ได้ทำการระบายน้ำฉุกเฉิน และอ่างเก็บน้ำ 680 แห่ง เกินระดับกักเก็บทำให้ต้องเร่งระบาย
นำออก ทั้งนี้ จากสถานการณ์ฝนตกหนักและเขื่อนรวมทั้งอ่างเก็บน้ำ ได้เร่งระบายน้ำดังกล่าว ทำให้
บ้านเรือนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ2 ล้านหลัง และมีบ้านเรือนที่พังเสียหาย
อีกกว่า 60,000 หลัง

นอกจากนี้ จากเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าว ยังทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ123 คน เสียชีวิต 250 คน
สูญหาย 130 คนโดยมีประชาชนกว่า 1.7 ล้านคน ได้อพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วม คาดการณ์ว่ามีประชาชน
ได้รับผลกระทบกว่า21 ล้านคน โดยทางการจีนได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ริมแม่น้ำและเขื่อนทั้งหมด
ทั้งนี้ จากภ่าวะน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้ระบบพื้นฐานเสียหายกว่า 50 เปอรเซ็นต์
……………………………….
Cr:AFPnews, theguardian, xinhuanet