นิด้าโพล เปิดคะแนนนิยม ประชาชนสนับสนุนใคร เป็นนายกรัฐมนตรี

9765

ล่าสุดทางด้านของ “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดเผยผลผลโหวตในเรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3”

โดยได้ทำการสำรวจในช่วงวันที่ 18-23 ก.ย.63 โดยผู้ทำการลงคะแนนโหวตเป็นประชาชน อายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั่วประเทศ ทุกสายอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,527 คน ซึ่งได้กำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0

ซึ่งจากการสำรวจ ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ในวันนี้ พบว่า

อันดับที่ 1 ร้อยละ 54.13 ระบุว่า “ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้”

อันดับ 2 ร้อยละ 18.64 ระบุว่าเป็น “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา”

เหตุผล เพราะ เป็นคนซื้อสัตย์ จริงจังกับการทำงาน ช่วยเหลือประชาชนได้จริง

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

อันดับ 3 ร้อยละ 10.57 ระบุว่าเป็น “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์”

เหตุผล เพราะ มีประสบการณ์ พูดจริง ทำจริง และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว

อันดับ 4 ร้อยละ 5.70 ระบุว่าเป็น “นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์”

เหตุผล เพราะ อยากได้คนรุ่นใหม่ลองมาบริหารประเทศ

อันดับ 5 ร้อยละ 3.92 ระบุว่าเป็น “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส”

เหตุผล เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริง ทำจริง และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว

อันดับ 6 ร้อยละ 1.54 ระบุว่าเป็น “นายกรณ์ จาติกวณิช” 

เหตุผล เพราะ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ มีความเข้าใจการเมืองทั้งแบบเก่าและแบบใหม่