สมาพันธ์องค์กรพุทธฯ ฉลองวันอาสาฬฯโลก นิมนต์พระอารยวังโส แสดงธรรมภาษาอังกฤษ

880

จากที่ สมาพันธ์องค์กรพุทธศาสนานานาชาติ หรือที่ชาวพุทธทั่วโลกรู้จักในนามชื่อย่อว่า IBC (International Buddhist Confederation) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยการสนับสนุนของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดียและรัฐบาลประเทศพระพุทธศาสนาทั่วโลกมากกว่า ๓๐ ประเทศ ได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองวันอาสาฬหบูชาโลกขึ้นโดยระบบออนไลน์ ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำหรับการจัดงานฉลองงานสมโภชวันอาสาฬหบูชาโลกในครั้งนี้ใช้ชื่อสากลในครั้งนี้ว่า“Asadha Poornima Chakra Day” 24 July 2021 ได้มีการกำหนดรายการ “Asadha Dhaama Talk” จากผู้นำองค์กรพุทธศาสนา และผู้นำจิตวิญญาณชาวพุทธที่มีชื่อเสียงจากประเทศพุทธศาสนาต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยการอาราธนานิมนต์ หรือ เรียนเชิญผ่านทางการทูต โดยสถานทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศต่าง ๆ ดังเช่น ท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้รับการประสานงานจาก IBC และกระทรวงวัฒนธรรมของรัฐบาลอินเดีย ให้อาราธนานิมนต์​

​​๑. สมเด็จพระสังฆราชของคณะสงฆ์ไทย ในฐานะประมุขของคณะสงฆ์

​​๒. พระอาจารย์อารยวังโส หรือ V. Arayawangso Guruji ที่ชาวพุทธในอินเดียเคารพนับถือใน​​ฐานะผู้นำจิตวิญญาณชาวพุทธ จากประเทศไทย (Buddhist Spiritual Leader)

 

โดยสมาพันธ์องค์กรพุทธศาสนานานาชาติ หรือ IBC ได้เรียนเชิญ/นิมนต์พระอาจารย์อารยวังโส เป็นองค์แสดงธรรม (Asadha Dhamma Talk) ในครั้งนี้ ในเวลา ๒๐ นาที เป็นภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแผ่ไปทั่วโลก นับเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งที่พระสงฆ์ไทยได้รับความศรัทธาให้เป็นองค์แสดงธรรมไปทั่วโลก ผ่านการถ่ายทอดสดช่องทางยูทูปชื่อ IBC World “Asadha Poornima Dhamma Chakra Day” โดยมีการถ่ายทอดสดในภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาโลก โดยพระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลำพูน ในวันเวลาดังกล่าว เพื่อรวมใจชาวพุทธทั่วโลกต้านภัยไวรัสโควิด-๑๙ ด้วยการบูชาพระธรรมจักรโดยพร้อมเพรียงกัน

(เปิดชมคลิปฉบับเต็ม ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=dYzUxmyID4E)