ชีวิตทุกชีวิตมีค่า!? “มาดามแป้ง” สวนกระแสทันที หลังบริษัทประกันภัยโควิดแห่เทลูกค้า ลั่นไม่ยกเลิกกรมธรรม์ พร้อมดูแลทุกเคสเต็มที่

1605

หลังจากที่มีประเด็นร้อนให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อบริษัทประกันภัยชื่อดัง สินมั่นคงประกันภัย ประกาศแจ้งว่า เลิกประกันภัยโควิดเจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in1 พร้อมคืนเงินลูกค้าภายใน 15 วัน

เพราะการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง นับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด

ทั้งนี้บริษัทต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป

บริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนการตัดสินใจดังกล่าว ต่อมาพบว่า บริษัทวิริยะประกันภัย ก็ได้ออกประกาศยกเลิกต่อประกันโควิดทุกแผน และอาจจะมีบริษัทอื่น ๆ ตามมาอีกด้วยนั้น

แต่ล่าสุดทางด้านมาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้โพสต์อินสตราแกรม ระบุถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นว่า ในส่วนของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จะไม่มีการยกเลิกกรมธรรม์ พร้อมเขียนข้อความอีกด้วยว่า “ขอยืนยัน ไม่มีการยกเลิก กรมธรรม์ ที่ลูกค้าของเราทำไว้ค่ะ #มาดามแป้ง #เมืองไทยประกันภัย”

พร้อมกันนั้น มาดามแป้ง ยังได้โพสต์ประกาศของเมืองไทยประกันภัย โดยมีสาระสำคัญระบุว่า “ขอยืนยันในการให้ความคุ้มครองลูกค้าประกันภัยโควิด-19 ทุกแผนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยพร้อมให้การดูแลลูกค้าอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาความเดือดร้อนของลูกค้าทุกท่าน แม้อยู่ในสถานการณ์อันยากลำบาก” และยังมีบริษัทกรุงเทพประกันภัยอีกเจ้า ที่ออกมายืนยันว่าไม่มีนโยบายยกเลิกกรมธรรม์ลูกค้า ประกันโควิด-19

อย่างไรก็ตามมีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยแล้วว่า คปภ. ไม่ได้ยิ่งนอนใจปัญหาที่เกิดขึ้น และกำลังประชุมหารือกัน เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทประกันภัย ที่เคยขายโปรแกรมคุ้มครอง “เจอ-จ่าย-จบ” ยกเลิกสัญญา ซ้ำรอยกับบริษัทสินมั่นคงประกันภัย

ส่วนกรณีการยกเลิกกรมธรรม์ของบริษัทสินมั่นคงประกัยภัย สามารถทำได้หากปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายกรมธรรม์ ซึ่งบริษัทรับประกันภัย ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งเป็นจดหมายแบบลงทะเบียน โดยสัญญาจะถูกยกเลิกภายใน 30 วัน นับจากวันที่จดหมายถึงมือผู้ถือกรมธรรม์ ขณะเดียวกันบริษัทต้องคืนเบี้ยประกันเฉลี่ยรายวัน แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีความสุ่มเสี่ยงที่บริษัทรับประกันอื่นอาจลอกเลียนแบบ เพื่อลดความเสี่ยงจ่ายค่าสินไหมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น